Omwonenden worden beter betrokken bij energieprojecten

24 maart 2016 – Meer dan twintig energiebedrijven zullen, in overleg met het minsterie van EZ, omwonenden beter betrekken bij energieprojecten. Daartoe wordt een ‘Nationaal Platform Energie en Omgeving’ (NPEO) opgericht.

Uit een persbericht van de betrokken bedrijven
‘(…) Om de energietransitie succesvol te realiseren hebben sector, overheid en maatschappelijke organisaties niet alleen elkaar nodig, maar juist ook de burgers en bedrijven in de omgeving waar de energietransitie plaatsvindt. Het is daarvoor van belang samen te werken met elkaar én met de omgeving om de energietransitie te doen slagen. Door bijvoorbeeld omwonenden vooraf mee te laten denken over een energieproject. (…)
De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben onlangs een visie op omgevingsmanagement voor energieprojecten aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze visie is afgelopen week besproken met een brede vertegenwoordiging van de energiesector. Tijdens deze bijeenkomst spraken de vertegenwoordigers brede steun uit voor de visie.
Minister Kamp: ““De overgang naar duurzame energie is onomkeerbaar, daar wordt in heel Nederland nu hard aan gewerkt. Dit heeft een grote impact op de leefomgeving van ons allemaal. Het is daarom van groot belang dat energiebedrijven de omgeving in een vroegtijdig stadium betrekt bij nieuwe projecten. Ik omarm het initiatief uit de sector om hier actief mee aan de slag te gaan en daarbij  ervaringen uit te wisselen. Alleen samen met alle betrokken partijen kan de energietransitie slagen.”
De komende periode werkt de sector in overleg met het ministerie van Economische Zaken, decentrale overheden en maatschappelijke partijen een plan uit om het kennisplatform verder vorm te geven. (…)’

Deelnemende bedrijven en organisaties

 • Alliander
 • Duurzame energiekoepel/NVDE
 • EBN
 • Eneco Solar Bio en Hydro
 • Energie Nederland
 • Enexis
 • ENGIE
 • Eon
 • Essent/RWE
 • Gasunie
 • NAM
 • Netbeheer Nederland
 • Nogepa
 • NV NUON Energy
 • NWEA
 • Raedthuys
 • Stedin
 • TenneT
 • Tulip Oil
 • Vermillion
 • Visser & Smit Hanab
 • Warmtebedrijf Infra NV
 • Windunie
 • Yard Energy

Bronnen
TenneT, 22 maart 2016: Naar een Nationaal Platform Energie en Omgeving

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.