Omzet GasTerra met een derde gedaald – lagere prijzen, minder volume

Omzet GasTerra met een derde gedaald – lagere prijzen, minder volume

6 maart 2017In één jaar tijd is de omzet van GasTerra met een derde teruggelopen. In 2016 had de verkoper van het Nederlandse gas vooral te maken met een forse daling van de gasprijzen. De verminderde winning van Gronings aardgas was veel minder van invloed op de omzetdaling. 

Zaterdag publiceerde GasTerra zijn resultaten over 2016. De omzet daalde van 14,7 miljard euro (2015) naar 9,9 miljard euro (2016). Het verkoopvolume daalde ruim 70 miljard kubieke meter (2015) naar bijna 64 miljard kubieke meter (2016). De prijs van een kubieke meter gas daalde in één jaar van 20,8 cent naar 15,3 cent.
In vergelijking met 2014 is de omzet gehalveerd.
Vanwege de teruglopende inkomsten is GasTerra al bezig met het inkrimpen van het personeelsbestand (van 200 naar 160).
Het jaarverslag van GasTerra staat vooral in het teken van de energietransitie. Gas zal volgens GasTerra nog lange tijd een belangrijke rol in de energievoorziening spelen.
Uit het persbericht van GasTerra
‘(…) Om klimaatverandering tegen te gaan dienen we zo snel mogelijk op een volledig duurzame energievoorziening over te gaan. (…) Hoewel de uitdagingen groot zijn, heeft gas alles in zich om deel van de oplossing te zijn en te blijven. Het jaarverslag gaat hier uitvoerig op in. De gassector heeft onder de vlag van haar brancheorganisatie KVGN het concept Gas-op-Maat ontwikkeld. Dit houdt in dat we gas alleen daar inzetten waar duurzamere alternatieven nog niet beschikbaar zijn. Een belangrijk uitvloeisel van de gas-op-maat-benadering is, dat GasTerra zich extra inzet om de productie van en handel in groen gas te bevorderen en meewerkt aan energietransitieprojecten.

Gas voorziet zowel in Europa als Nederland nog steeds in een aanzienlijk deel van de energiebehoefte. Dat zal naar verwachting ook  geruime tijd zo blijven. Tijdens het transitieproces moet het systeem blijven functioneren. GasTerra’s doelstellingen en activiteiten zijn daarom ongewijzigd: zoveel mogelijk economische waarde toevoegen aan het aan de onderneming aangeboden gas en binnen dit kader voldoen aan de wensen van zijn klanten. Ook in 2016 is GasTerra daarin geslaagd. Het totaal ingekochte en vervolgens verkochte volume van 63,9 miljard kubieke meter was afkomstig uit het Groningenveld, kleine velden, virtuele handelsplaatsen en gasleveranciers uit Rusland, Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. (…)

Over veilige gaswinning 
In Nederland spelen daarnaast de aardbevingen in Groningen, die ontstaan als gevolg van de gaswinning, een essentiële rol in het energiedebat.
Interim-CEO Robert van Rede zegt hierover in zijn voorwoord bij het jaarverslag: ‘De aardbevingen in Groningen vroegen en vragen nog steeds nadrukkelijk om aandacht. Daar hebben de getroffen Groningers recht op. Een veilige gaswinning en herstel van de aangerichte schade moeten daarom topprioriteit blijven. Tegelijkertijd dient de leveringszekerheid van de miljoenen huishoudens die afhankelijk zijn van het Groningengas ook te worden gewaarborgd.’ (…) GasTerra en NAM werken nauw samen om de volumes uit het Groningenveld zo vlak mogelijk over het jaar te verdelen. (…)’

Bronnen
GasTerra, 4 maart 2017: GasTerra ziet in 2016 opnieuw verkoopvolume en omzet dalen
GasTerra, 4 maart 2017: GasTerra Jaarverslag 2016. Gas-op-Maat.
GasTerra, 4 maart 2017: Videopersbericht (1’42”)
Foto’s: GasTerra

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.