Omzet GasTerra met kwart gedaald

Omzet GasTerra met kwart gedaald

27 februari 2016Onder meer door de verminderde productie van het Groningenveld is de omzet van GasTerra met een kwart gedaald en moet het bedrijf stevig in de kosten snijden.

De maximering van de gasproductie in Groningen en de lagere gasprijzen speelden het bedrijf in 2015 parten. En het ziet er niet naar uit dat ook 2016 een moeilijk jaar wordt.

Uit het persbericht van GasTerra over de jaarcijfers 2015
‘(…) Het verkoopvolume in 2015 was 70,3 miljard kubieke meter (2014: 81,3); de omzet kwam uit op 14,7 miljard euro (2014: 19,5). Een teruggang met circa 25 procent. Deze daling is in de eerste plaats het gevolg van de maximering van de productie uit het Groningenveld door het Kabinet en de gestaag afnemende productie uit de kleine velden, maar ook van de lagere gasprijzen.

Geen ‘business as usual’ meer
In Nederland wordt de discussie over de rol van aardgas in de energievoorziening gedomineerd door de aardbevingen die ontstaan als gevolg van de gaswinning in Groningen. Deze discussie laat ook GasTerra niet onberoerd. ‘Het is in de Nederlandse gassector geen ‘business as usual’ en dat zal het naar mijn overtuiging ook nooit meer worden’, aldus GasTerra-CEO Gertjan Lankhorst in reactie op de jaarcijfers.
.

Draagvlak gaswinning moet worden hersteld
160227-Lankhorst‘Wat de aardbevingen in Groningen hebben veroorzaakt is ingrijpend. De mensen die in het gebied rondom het Groningenveld wonen, lijden onder schade, gevoelens van onzekerheid en angst. Tegelijkertijd moeten de miljoenen huishoudens in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België, die afhankelijk zijn van Gronings aardgas voor de verwarming van hun woning, kunnen blijven rekenen op het gas waarmee zij hun woningen verwarmen. De hoge economische en maatschappelijke waarde van deze bodemschat mag evenmin worden veronachtzaamd. Nederland beschikt vijftig jaar na ontdekking van het Groningenveld nog altijd in totaal over ca. 700 miljard kubieke meter conventioneel aardgas. Bij de verantwoorde winning daarvan zal de samenleving ook in de toekomst zowel economisch als ecologisch baat hebben. Het is daarom van groot belang dat de gevoelens van onveiligheid in Groningen kunnen worden weggenomen en het draagvlak voor de gasproductie in Groningen wordt hersteld.’

Minder dan de helft van het verhandeld gas uit Groningenveld
Ondanks de grote veranderingen in het ondernemingsklimaat is de missie van GasTerra gelijk gebleven: de waarde van het Nederlandse aardgas maximaliseren. De kern van de strategie is en blijft het aan GasTerra aangeboden aardgas verkopen tegen een marktconforme prijs. Daarin is de onderneming in het verslagjaar opnieuw goed geslaagd. Van het totale ingekochte en vervolgens verkochte volume van 70,3 miljard kubieke meter was 29,4 miljard afkomstig uit het Groningenveld, 22 miljard uit de kleine velden, 12 miljard via virtuele handelsplaatsen en 6,9 miljard van gasleveranciers uit Rusland, Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
.

Nederlandse handelsplaats TTF populair
Het belang van de vrije gasmarkt blijft toenemen. De handel op de Nederlandse handelsplaats TTF steeg in 2015 naar een recordhoogte met een verhandeld volume van 1708 miljard kubieke meter. De populariteit van de TTF is te danken aan de vooraanstaande positie die Nederland vanouds in de Europese gassector inneemt. Het verhandelde volume groeit er jaar op jaar. In 2013 was de gemiddelde churnrate (de ratio tussen fysiek en verhandeld volume) nog 18,5; in 2014 steeg deze naar 31 en in 2015 naar 37. De TTF is dankzij haar vooraanstaande positie de belangrijkste prijsmarker voor langetermijncontracten en voor gas op de andere handelsplaatsen in continentaal Europa.

Productieplafond Groningenveld
Sinds 2014 is het volume Groningengas gebonden aan een jaarlijkse productiemaximum, het Groningen-plafond. Nadat het Kabinet in januari 2015 voor het kalenderjaar 2015 een productiemaximum van 39,4 miljard kubieke meter had vastgesteld, besloot het in juni 2015 dat de totale winningen uit het Groningenveld in 2015 maximaal 30 miljard kubieke meter mocht bedragen, naast een eenmalige netto onttrekking uit de gasberging in Norg van drie miljard kubieke meter. Na een uitspraak van de Raad van State ter zake besloot het Kabinet dat in het gasjaar 2015/2016 (dat loopt van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016) niet meer dan 27 miljard kubieke meter uit het Groningenveld mag worden gewonnen. Overschrijding tot maximaal 33 miljard kubieke meter is alleen toegestaan als het lopende gasjaar een relatief koud jaar blijkt te zijn.
.

Fossiele brandstoffen blijven voorlopig nog een hoofdrol spelen
Het is noodzakelijk en onontkoombaar dat de energievoorziening duurzamer wordt. Door het vooralsnog beperkte aandeel van hernieuwbare bronnen zoals wind en zon zullen fossiele brandstoffen echter ook in de nabije en verdere toekomst een hoofdrol spelen. Daarbij moet de nadruk liggen op het terugdringen van CO2-emissies, iets wat alleen maar kan door gas op maat in te blijven zetten. GasTerra helpt daarbij onder meer door groen gas te verhandelen, door specifieke producten te ontwikkelen en door in het kader van zijn MVO-beleid mee te werken aan energietransitieprojecten.

Bezuinigingen, geen gedwongen ontslagen
De dalende volumes en omzetten missen hun uitwerking op de organisatie van GasTerra niet. GasTerra is in het jaar 2015 een reorganisatie- en kostenbesparingsproces gestart. Doel is om tot en met 2018 de kosten met ongeveer 30 procent te verminderen. Een en ander vindt plaats zonder gedwongen ontslagen. (…)’

Bronnen
GasTerra, 27 februari 2016: GasTerra publiceert jaarcijfers 2015
GasTerra Jaarverslag 2015 (website)
Samenvatting resultaten 2015 (pdf, 1 pag

,)
Foto’s: GasTerra

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.