Onderscheiding voor prof. mr. Jaap Spier

Onderscheiding voor prof. mr. Jaap Spier

7 maart 2016 – Prof. mr. Jaap Spier, die zich heeft ingezet voor de juridische kanten van de mondiale klimaatafspraken en die een van de grondleggers was van de Oslo Principles,  is koninklijk onderscheiden.

Hij kreeg de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw bij gelegenheid van zijn afscheid als honorair hoogleraar Aansprakelijkheidsverzekering in Vergelijkend Perspectief aan de Universiteit Maastricht. Jaap Spier is advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Uit een persbericht van Maastricht University
‘(…) Het laatste decennium houdt hij zich bezig met de strijd tegen klimaatverandering. Zijn inzet voor de totstandkoming van de Oslo Principles on Global Climate Obligations verdient bijzondere aandacht. Over Professor Spiers zorg om het milieu en dan met name het klimaat en de zoektocht naar een waardevolle rol voor het privaatrecht in dit verband, kan worden gezegd dat dit uitzonderlijk is. Jaap Spier heeft in 2011 –samen met professor Pogge van Yale University- een groep zeer vooraanstaande juristen van over de hele wereld samengebracht om de bestaande juridische verplichtingen in verband met klimaatverandering in kaart te brengen: The Expert Group on Global Climate Obligation. Professor Spier heeft ervoor gezorgd dat dit belangwekkende project als baanbrekend wordt beschouwd. Dit initiatief heeft geleid tot de Oslo Principles. (…)’

 

Bronnen
Maastricht University, 4 maart 2016: Koninklijke onderscheiding voor prof. Jaap Spier
Trouw over Jaap Spier en de Oslo Principles, 8 april 2015: ‘Activistisch? Nee! Het is gewoon een kwestie van geldend recht toepassen.’ (pdf, via Urgenda)
Foto: prof. mr. Jaap Spier (foto Stichting PIV)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.