Onderzoek: Beperkte weerstand tegen windmolens op land en zee

Ruim 44 procent van de Nederlanders is bereid om geld te beleggen in windenergie. Daarmee kan de betrokkenheid van en het draagvlak bij burgers om de duurzame energietransitie verder vorm te geven, worden vergroot. De mogelijkheden om te beleggen in windenergie zijn echter nog onvoldoende bekend. Bijna 10 procent van de Nederlanders investeert al in duurzame energie, bijvoorbeeld in beleggingsfondsen maar ook in energiebesparende maatregelen en zonnepanelen. Dit blijkt uit marktonderzoek van onderzoeksbureau DirectResearch. Bijna 90 procent van de ondervraagden is van mening dat Nederland meer moet inzetten op wind- en zonne- energie in plaats van in kolen-, gas- of kerncentrales. Daarnaast is 85 procent van mening dat de bereidheid onder burgers om zelf het energieverbruik terug te dringen, moet toenemen. ….

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.