Onderzoek: ‘Kwaliteit netspanning in Nederland goed’

Onderzoek: ‘Kwaliteit netspanning in Nederland goed’

18 april 2016 – Uit een onderzoek in opdracht van de Nederlandse netbeheerders naar de spanningskwaliteit op het Nederlandse stroomnet is gebleken dat deze goed is en slechts zeer incidenteel een hinderlijke afwijking vertoont.

Uit een persbericht van Netbeheer Nederland
‘(…) De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland is hoog. De gemiddelde tijd dat een klant geen stroom heeft, was vorig jaar slechts 33 minuten. Daarmee scoort ons land als één van de beste landen in Europa. Dit zegt echter niet alles over de kwaliteit van de netspanning. Om die reden wordt ieder jaar in opdracht van Netbeheer Nederland door een onafhankelijk ingenieursbureau onderzoek gedaan naar de spanningskwaliteit. De resultaten over 2015 zijn vandaag gepubliceerd in het rapport ‘Spanningskwaliteit in Nederland’.
Overschrijdingen van de normen voor spanningskwaliteit kunnen uitval of beschadiging aan apparatuur veroorzaken. De normoverschrijdingen kunnen worden veroorzaakt door vele oorzaken zoals onder andere decentrale opwekking van energie, nieuwe technologieën en elektrische apparatuur met grote inschakelstromen. Doordat het gebruik van (vermogens)elektronica zoals omvormers in bijvoorbeeld zonnepanelen de laatste jaren enorm is toegenomen, neemt de kans op problemen met de spanningskwaliteit toe. Daarnaast kan kortsluiting als gevolg van graafschade of energiediefstal bij illegale wietplantages voor problemen zorgen.

Meten is weten
De netbeheerders vinden het belangrijk om de spanningskwaliteit te meten en te bewaken. Ingenieursbureau Movares is gevraagd om de landelijke metingen te toetsen aan de kwaliteitscriteria uit de Netcode Elektriciteit en de norm NEN-EN 50160. En om over de meetresultaten een rapportage op te stellen. In 2015 zijn in zowel het laag- als middenspanningsnet ruim 260 weekmetingen uitgevoerd en in de hoogspanningsnetten bijna 2.000. Bij toetsing van de resultaten is geconstateerd dat er in de laagspanningsnetten bij 58 metingen een overschrijding is geconstateerd van de 15e harmonische. Klanten hebben overigens geen hinder van deze overschrijdingen ondervonden. In het middenspanningsnet is bij 2 metingen een overschrijding met betrekking tot snelle spanningsvariatie geconstateerd. In het hoogspanningsnet is bij één meting een overschrijding geconstateerd van het verschijnsel asymmetrie en bij 35 metingen een overschrijding ten aanzien van langzame spanningsvariatie. In de rapportage worden alle overschrijdingen grafisch getoond en nader toegelicht.

Kwaliteit elektriciteitsvoorziening goed en stabiel
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening goed is en stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Het is echter van groot belang om – mede gelet op nieuwe ontwikkelingen zoals decentrale elektriciteit opwek en elektrisch vervoer – de spanningskwaliteit effectief te blijven monitoren. Het aantal metingen is daartoe het afgelopen jaar uitgebreid naar ruim 500 metingen in de laag- en middenspanningsnetten en ruim 100 meters die vast zijn geplaatst in het hoogspanningsnet. De netbeheerders hebben hierover afspraken gemaakt met belanghebbenden en met de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Individuele meetresultaten per postcode zijn beschikbaar via www.uwspanningskwaliteit.nl. (…)’

Bronnen
Netbeheer Nederland, persbericht, 18 april 2016: Onderzoek naar kwaliteit elektriciteitsvoorziening (pdf, 2 pag.)
Netbeheer Nederland, rapport Movares, 15 april 2016: Spanningskwaliteit in Nederland. Resultaten 2015 (pdf, 67 pag)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.