Onderzoek: ‘Salderingsregeling zonne-energie moet blijven bestaan’

160415-Salderingsregeling
15 april 2016
Wanneer het kabinet zou besluiten de salderingsregeling voor zonne-energie te stoppen of te versoberen, wordt dat het einde van de voorspoedige ontwikkeling van zonne-energie bij particulieren. Aldus een onderzoek van K&R Consultants.

Uit een bericht van K&R Consultants
‘(…) Eigenaren van zonnepanelen mogen in de huidige situatie ‘salderen’. Hierbij wordt de terug geleverde elektriciteit verrekend met het netverbruik tegen hetzelfde tarief. Zij betalen daardoor geen energiebelasting en BTW over de zelf opgewekte elektriciteit. Alleen de energiebelasting, leveringskosten en BTW over de geleverde energie na saldering wordt in rekening gebracht. De zogenoemde salderingsregeling is daarmee géén subsidie, maar hooguit een derving van belastinginkomsten. De website van de Belastingdienst is hierover duidelijk: ‘U hoeft geen energiebelasting te betalen voor het verbruik van elektriciteit die u hebt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen.

De prijsopbouw van elektriciteit
Een kWh kost gemiddeld € 0,21 inclusief BTW. Deze prijs is als volgt opgebouwd:
– leveringstarief: € 0,06
– energiebelasting & opslag duurzame energie (ODE): € 0,15

Voornemen tot versobering
De politiek heeft het voornemen vanaf 2020 de salderingsregeling te versoberen. Hoe deze versobering eruit komt te zien is nog onbekend. Dat geldt eveneens voor een eventuele overgangsregeling voor reeds bestaande eigenaren. In dit kader heeft minister Kamp gemeld dat vanaf 2017 de huidige regeling wordt geëvalueerd.

Plannen frustreren energietransitie
Volgens de Amerikaanse duurzaamheidseconoom Jeremy Rifkin zijn juist de verschuiving naar duurzame opwekking van energie en het transformeren van de bestaande gebouwenvoorraad naar energie leverend (i.p.v. verbruikend) belangrijke pijlers voor de benodigde energietransitie. Het afschaffen van de salderingsregeling is hiermee dan ook duidelijk tegenstrijdig.

Drie scenario’s doorgerekend
Gebaseerd op een in gebruik genomen installatie zijn drie scenario’s doorgerekend:

 • huidige situatie met salderingsregeling;
 • volledig afschaffen salderingsregeling;
 • een tussenvorm waarbij het voordeel van de salderingsregeling gehalveerd is.

Van deze drie scenario’s is zowel de eenvoudige terugverdientijd (TVT) als de interne rentabiliteit (IR) berekend. Met de methode van interne rentabiliteit wordt berekend wat het gerealiseerde rendement (of WACC) is op de investering. De uitkomsten van deze berekeningen zijn in tabel 1 weergegeven. (…)

Aspect  Met saldering (huidig) Zonder saldering Tussenvorm
Teruglevertarief    € 0,21 € 0,06 € 0,14
Terugverdientijd    10 jaar >25 jaar 17 jaar
Interne rentabiliteit    10 % -2 % 5 %

Met de huidige salderingsregeling ziet het investeringsplaatje van zonnestroominstallaties er financieel gezond uit. Kanttekening daarbij is de lange terugverdientijd van 10 jaar, waardoor onzekerheden een grote rol spelen. Bij het afschaffen van de salderingsregeling zijn er in het geheel geen financiële argumenten meer voor het investeren in dergelijke systemen. Bij de tussenvorm is de terugverdientijd opgelopen naar 17 jaar hetgeen eveneens een weinig aantrekkelijk perspectief is voor investeerders.

Salderingsregeling continueren en snel duidelijkheid verschaffen
De Rijksoverheid wil 14% duurzame energie in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Tevens heeft Nederland zich op Europees niveau gecommitteerd aan de zogenoemde 20-20-20 doelstellingen. Door het afschaffen c.q. versoberen van de salderingsregeling zullen residentiele zonnestroom-installaties geen bijdrage meer leveren aan de gestelde doelen. Dat is een gemiste kans.
Het zal duidelijk zijn dat de onzekerheid omtrent de toekomst van de salderingsregeling de huidige investeringsbereidheid van de woningeigenaren niet ten goede komt. Bij deze de oproep aan de politiek om de salderingsregeling te continueren en hierover snel duidelijkheid te verschaffen. (…)’

Belangenorganisaties: ‘Salderingsregelig continueren’
Bijna alle betrokken belangenorganisaties hebben zich de afgelopen maanden uitgesproken vóór het handhaven van de salderingsregeling.
Solar Magazine zette in maart hun standpunten beknopt op een rij:

 • Consumentenbond/Eigen Huis: ‘99 procent leden vóór behoud salderen’
 • VNG: ‘Saldering enige succesvolle instrument’
 • Netbeheer Nederland: ‘Werk aan toekomstbestendige salderingsaanpak’
 • Natuur & Milieu: ‘Salderen heeft maatschappelijk belang’
 • Aedes: ‘Saldering energiebelasting behouden’
 • Bouwend Nederland: ‘Creëer duidelijkheid’
 • Urgenda: ‘Salderen tot 2020 minimumscenario’
 • UNETO-VNI: ‘Continueer salderen’
 • Holland Solar: ‘Behoefte aan robuust systeem’
 • Energie-Nederland: ‘Aanpassen salderen onderdeel van vrije markt’

In maart verwierp de Tweede Kamer een motie om de evaluatie van de salderingsregeling te vervroegen naar dit jaar. De evaluatie zal gewoon in 2017 plaatsvinden.

Bronnen
K&R Consultants, 11 april 2016: Voortzetten salderingsregeling absolute voorwaarde voor zonnige toekomst particuliere zonnestroominstallaties (met bijlages berekeningen)
Solar Magazine, 8 maart 2016: Belangenorganisaties spreken zich uit: ‘Salderen het enige succesvolle instrument’
Foto: Essent

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.