Onderzoek universiteit: Het valt wel mee met de boosheid van Groningers

Het lijkt wel mee te vallen met de boosheid van de Groningers

7 september 2015 – De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan onder de Groningers in het gaswinningsgebied. Je kunt uit de rapportage concluderen dat het wel meevalt met de boosheid van de Groningers. 

Voor alle duidelijkheid: die conclusie staat niet in het onderzoeksverslag. Wat staat er dan wel over de mening van de inwoners van de betrokken gebieden?

 • Men vindt dat de gaswinning uit het Groningen-veld ‘enigszins’ moet verminderen.
 • Men vindt de gaswinning ‘redelijk acceptabel’ (al wordt dat wel wat minder).
 • Men is ‘redelijk positief’ over de betekenis van de gaswinning voor de Nederlandse economie.
 • Men is ‘kritisch’ over de lokale gevolgen van de gaswinning.
 • Men is en blijft ‘bezorgd’ over de aardbevingen.
 • Men vindt de negatieve gevolgen van de aardbevingen ‘(enigszins) belangrijk’.
 • Men oordeelt ‘negatief over de openheid en eerlijkheid van de NAM’.
 • Men oordeelt ‘niet positief over de competenties van de NAM’.
 • Men heeft het meeste vertrouwen in de eigen gemeente en minder in de provincie en de Dialoogtafel Groningen.
 • Men vindt dat de Rijksoverheid en de NAM de minste invloed zouden moeten hebben op het beleid rondom aardbevingen.
 • Men is ‘niet uitgesproken negatief of positief’ over de manier waarop de NAM met de schademeldingen omgaat.

Aan het onderzoek hebben ruim 400 Groningers meegedaan.

Over de opzet van het onderzoek schrijft de Rijksuniversiteit Groningen:
‘(…) De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mening van inwoners van de provincie Groningen over onder meer gaswinning uit het Groningen- gasveld en de gevolgen hiervan, en veranderingen in opvattingen hierover in de tijd. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van NAM. Het onderzoek bestond uit drie fasen verdeeld over een jaar (november 2013 – december 2014). (…) De eerste fase van het onderzoek startte in november 2013, de tweede fase in juni 2014, en de derde fase in november 2014. Getrainde onderzoekmedewerkers van de RUG hebben in verschillende gemeenten in de provincie Groningen willekeurig huis-aan-huis inwoners benaderd voor het invullen van een vragenlijst, zodat deelnemers een goede afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie Groningen. In de tweede en derde fase is een deel van de inwoners die eerder hebben deelgenomen opnieuw benaderd om een vragenlijst in te vullen; op deze manier konden we de meningen volgen door de tijd heen. (…) De vragenlijst is verspreid in drie gebieden binnen de provincie Groningen. De gebieden verschillen in de mate waarin inwoners ervaring hebben met aardbevingen als gevolg van gaswinning uit het Groningen-gasveld. Hierbij is gekeken naar de magnitude en intensiteit van de aardbevingen, en de frequentie en recentheid van de aardbevingen. Op basis van deze criteria zijn drie regio’s gedefinieerd: het kerngebied dat het meest is blootgesteld aan de aardbevingen (de gemeente Loppersum), een gebied dat in iets mindere mate is blootgesteld aan aardbevingen (de gemeenten Bedum, Appingedam, en Slochteren) en een gebied dat nauwelijks is blootgesteld aan aardbevingen (de gemeenten Zuidhorn, Groningen, en Delfzijl). Op deze manier kunnen we de meningen van mensen die veel of nauwelijks te maken hebben gehad met aardbevingen vergelijken. (…)’

 

Bronnen
Rijksuniversiteit Groningen, 3 september 2015: Onderzoeksresultaten fase 1, 2, en 3
Persbericht Rijksuniversiteit Groningen, 7 september 2015: University of Groningen does research on opinions about gas production – Results of measurement 1, 2, and 3 (alleen in het Engels)
Onderzoeksverslag, Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld, Onderzoeksresultaten fase 1, 2, en 3 (pdf, 5 pag.)
Website onderzoek: www.onderzoekgaswinning.nl
Foto: GroenLinks provincie Groningen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.