Onderzoek: ‘Verduurzamen kantoorpanden leidt tot 9% waardestijging’

Onderzoek: ‘Verduurzamen kantoorpanden leidt tot 9% waardestijging’

5 april 2017 – Energiezuinige kantoorpanden zijn circa 9% meer waard en leveren zo’n 10% hogere huuropbrengsten op dan kantoorpanden die niet energiezuinig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht in samenwerking met ING Real Estate Finance.

Uit een persbericht van ING
‘(…) Door vastgoed dat nog geen groen label heeft te verduurzamen stijgen de marktwaarde en de huuropbrengsten, terwijl investeringen na vier jaar zijn terugverdiend.
Voor het onderzoek zijn marktwaarde- en huurontwikkelingen bestudeerd van de periode 2011 tot en met 2016. De onderzochte kantoren behoren tot panden die zijn gefinancierd door ING Real Estate Finance (REF). Gecorrigeerd voor kwaliteits- en locatiekenmerken, laat het onderzoek duidelijk zien dat kantoren met een energielabel A, B, of C in deze periode een hogere waarde hebben, al is die niet de gehele periode hetzelfde. In de periode 2011-2014 zijn de effecten positief, maar nog niet significant. In de jaren 2015 en 2016 heeft energie-efficiëntie een positief en significant effect op getaxeerde marktwaarde en gerealiseerde huurinkomsten per m2. In 2015 waren groene kantoren per m2 9,1% meer waard en hadden 11,8% meer bruto huuropbrengsten per m2 ten opzichte van energie-inefficiënte, maar verder gelijkwaardige kantoren. In 2016 hadden energie-efficiënte kantoren een 8,6% hogere marktwaarde per m2 en 9,9% meer bruto huurinkomsten per m2. Een kantoorpand verduurzamen van label D of lager naar een label C of hoger leidt tot een gemiddelde toename in markthuur van €14,- per m2 en een gemiddelde stijging van de getaxeerde marktwaarde van €106,- per m2. Voor het verduurzamen van een pand met label G naar een groen label van C of hoger, worden de kosten door het Economisch Instituut voor de Bouw geschat op €57,- per m2. Dat betekent een terugverdientijd van vier jaar en een waarde creatie per geïnvesteerde euro van €1,85. (…)

Eind  2016 liet ING zijn vastgoedklanten weten dat ‘bruine’ panden zonder verduurzamingsplan vanaf 2018 niet meer in aanmerking komen voor financiering. (…)’

Bronnen
ING, persbericht, 5 april 2017: ING en Universiteit Maastricht: verduurzamen kantoorpanden leidt tot 9% waardestijging
ING, 5 april 2017: “Groenwaarde” wetenschappelijk bewezen in Nederlandse kantorenmarkt (pdf, 2 pag.)
Illustratie: Lab32 architecten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.