Onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Aanpak problemen gaswinning te gefragmenteerd’

30 maart 2017De aanpak van de problemen door de gaswinning in Groningen is te gefragmenteerd. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er moet een bestuurlijk orgaan komen, met eigen wettelijke bevoegdheden, die alle facetten van de problematiek in het aardbevingsgebied in samenhang bekijkt, aldus de Raad.

Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
‘(…) Tot nu toe lijkt de minister van EZ te kiezen voor een gefragmenteerde aanpak: een aparte structuur voor gaswinning, voor schadeafhandeling, voor onderzoek en voor versterking. Elk probleem krijgt daardoor zijn eigen aanpak, zijn eigen doorlooptijd en zijn eigen afwegingskader. Deze gefragmenteerde aanpak draagt het gevaar in zich dat cruciale beslissingen in isolement worden genomen en niet in samenhang met daaraan gerelateerde vraagstukken. (…)’

Uit het bericht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
‘(…) Het schaalniveau waarop de problemen nu worden aangepakt, is niet in lijn met de omvang, urgentie en complexiteit van de problemen in Groningen. Voor zowel de aanpak van de problemen binnen het gasdossier als in relatie met de vraagstukken rond economische ontwikkeling en krimp dient een bundeling plaats te vinden van kennis op gebieden zoals bouwtechnische opgave, seismiciteit economische ontwikkeling, krimp en maatschappelijke effecten.
De opgave voor Groningen is veel breder dan het beleidsterrein van het ministerie van Economische Zaken; het is cruciaal dat andere departementen en bestuurlijke organen daar ook een rol in krijgen. Dit vraagt om een proactieve en integrale aanpak van de problematiek en regie op een niveau dat alle betrokken partijen ontstijgt. Bij een dergelijke integrale benadering zou gedacht kunnen worden aan een vorm als de vroegere Herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, een bestuurlijk orgaan met eigen wettelijke bevoegdheden dat niet afhankelijk is van andere bestuurlijke organen. (…)’

De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed in 2015, in een rapport over de aardbevingsrisico’s in Groningen, aanbevelingen over de aanpak van de problematiek in Groningen. Vandaag doet de Raad verslag van hoe met die aanbevelingen is omgegaan. Daarin ook het advies de rol van de NAM te verkleinen in de schadeafhandeling en in het bepalen van een veilig niveau van gaswinning.

Bronnen
Onderzoeksraad voor Veiligheid, persbericht, 30 maart 2017: Aanpak problemen gaswinning te gefragmenteerd
Onderzoeksraad voor Veiligheid, rapport, 30 maart 2017: Aardbevingsrisico’s in Groningen. Stand van zaken opvolging aanbevelingen (pdf, 34 pagina’s)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.