Onderzoeksraad Veiligheid: ‘Haal de NAM helemaal van schadeafhandeling af’

30 maart 2017De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat het helemaal anders moet met de afhandeling van aardbevingsschade: de NAM mag er op geen enkele manier meer bij betrokken zijn, de vergoedingen moeten ruimhartig worden en de claimprocedures moeten heel veel simpeler. Daartoe moet de overheid nu alles zelf overnemen en bij één organisatie onderbrengen.

Hoewel het rapport van de Raad formeel niet meer is dan een inventarisatie van wat er met eerdere adviezen van de Raad is gedaan, komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een snoeiharde conclusie over hoe het gaat met de schadeafhandeling in Groningen.

‘NAM moet direct of indirect niet betrokken zijn’

Uit het rapport van de Raad
‘(…) De Raad vindt dat er recht gedaan moet worden aan de behoeften en gevoelens van de gedupeerden. Er is in het proces van schadeafhandeling een transitie nodig van het streven naar procedurele precisie naar het hanteren van de menselijke maat, waarbij het totaal aan regelingen vereenvoudigd dient te worden. Naar het oordeel van de Raad betekent dit een ruimhartige compensatie en een eenvoudiger proces van schadeafhandeling waarbij burgers niet langer te maken hebben met en afhankelijk zijn van NAM. Dit houdt in dat NAM noch direct, noch indirect betrokken moet zijn bij het schadeafhandelingsproces. Het geld dat beschikbaar is, moet ten goede komen aan de compensatie en niet aan het schadeproces. De overheid dient het proces van schadeafhandeling in eigen handen te nemen (…). Vanzelfsprekend dient de overheid de aansprakelijkheid met NAM nader te regelen. (…)’

‘Vaststellen acceptabel niveau veiligheid ook weg bij NAM’

Uit het rapport:
‘(…) De Raad constateert dat de besluitvorming over de hoeveelheid te winnen gas gebaat is bij duidelijkheid over een acceptabel niveau van gaswinning. Hiertoe is het van belang een maatschappelijke dialoog te voeren en een politieke beslissing te nemen over een ‘acceptabel niveau van veiligheid’ waarbij het niet alleen gaat om objectieve veiligheid, maar ook om subjectieve veiligheid. Op dit moment is vooral NAM belast met het voeren van deze dialoog en het bepalen van het maatschappelijk risico voor het Groningenveld. De Raad is echter van mening dat deze verantwoordelijkheid bij de overheid dient te liggen, zodat overheid, wetenschap en burgers in dialoog kunnen komen tot een breed gedragen ‘acceptabel niveau van veiligheid’. Op die manier kan het burgerperspectioef beter in de besluitvorming over gaswinning worden betrokken. (…)’

De Raad raadt ook aan één bestuurlijke organisatie de regie te geven over alle facetten van de aardbevingsproblematiek in Groningen en duidelijkheid te scheppen over de operatie voor versterking van de gebouwen in het gebied.

Bronnen
Onderzoeksraad voor Veiligheid, rapport,30 maart 2017: Aardbevingsrisico’s in Groningen – Strand van zaken opvolging aanbevelingen (pdf, 34 pag.)
Onderzoeksraad voor Veiligheid, persbericht, 30 maart 2017: Aanpak problemen gaswinning Groningen te gefragmenteerd

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.