Er is helemaal géén controle op de Energielabels

24 mei 2016De pittige kritiek van de Rekenkamer op de Energielabels (‘de betrouwbaarheid is onvoldoende gewaarborgd’) heeft een antwoord gekregen van de betrokken Inspectie. Het antwoord is opmerkelijk: We controleren helemaal niets.

Z24 vroeg een reactie aan de verantwoordelijke Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Uit het bericht van Z24
‘(…) Navraag bij ILT leert dat men “op korte temijn start met dit toezicht”. Maar dit toezicht gaat niet verder dan het beoordelen of de energielabeldeskundige aangeleverd bewijsmateriaal op de juist wijze toetst, volgens de criteria zoals vastgelegd in de Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG). Maar als bewijsmateriaal – oncontroleerbaar – onjuist is en tot een verkeerd energielabel leidt, kan ILT niets doen. “Het is primair de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar om de juiste informatie aan te leveren”. (…) Het gaat dus niet om gebrekkige controle, er ís geen controle. (…)
In de rapportage over [het] onderzoek van de Rekenkamer is een reactie van de minister opgenomen. De aanbeveling om de betrouwbaarheid van het label te verbeteren door meer dan tien toetspunten en door het aantal te bewijzen maatregelen te verhogen, legt de minister al naast zich neer “vanwege de hogere administratieve lasten en ontwikkelingskosten”. Wel zal hij het toezicht op de kwaliteit van de energielabels door ILT laten opstarten. (…)’

Bronnen
Z24, 22 mei 2016: Energielabel is onbetrouwbaar en heeft nul effect, concludeert de Rekenkamer
Zie ook
FluxEnergie, 19 mei 20916: Rekenkamer: ‘Nieuwe energielabel onvoldoende betrouwbaar’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.