Ontwerp nationale programma radioactief afval ter inzage

2 oktober 2015 – Het ontwerp nationale programma radioactief afval ligt sinds deze week ter inzage, aldus de Staatscourant. Tot 2130 wordt het kernafval opgeslagen, daarna volgt pas eindberging.

Nederland is, volgens EU-regels, verplicht een plan te maken voor de eindberging van radioactief afval. Dat plan heeft Nederland nu: opslaan bij Covra in Borssele en pas over 85 jaar, in 2100, besluiten over de methode van de eindberging.

Uit de ontwerpversie van Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen
‘(…) In het nationale programma wordt het beleid voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof beschreven, van het ontstaan ervan tot aan de eindberging. Radioactief afval en verbruikte splijtstof worden bovengronds opgeslagen voor een periode van ten minste 100 jaar. Rond 2130 is geologische eindberging voorzien. Een locatiekeuze is nu niet aan de orde. (…)

Het Nederlandse beleid voor radioactief afval is gebaseerd op vier uitgangspunten:

  • Minimalisatie van het ontstaan van radioactief afval
  • Veilig beheer van radioactief afval
  • Geen onredelijke lasten op de schouders van latere generaties
  • De veroorzakers van radioactief afval dragen de kosten van het beheer ervan

Het beleid is stabiel en gaat al ruim dertig jaar uit van bovengrondse opslag van het radioactieve afval gedurende ten minste 100 jaar, waarna rond 2130 berging in de diepe ondergrond is voorzien. De definitieve besluitvorming hierover zal pas rond 2100 plaatsvinden. De samenleving kan op dat moment ook de keuze voor een andere beheersoptie maken, afhankelijk van inzichten op dat moment en vooropgesteld dat er tegen die tijd alternatieven mogelijk zijn. De relatief lange periode van bovengrondse opslag geeft tijd om te leren van ervaringen in andere landen, om onderzoek te doen en kennis te vergaren. Ook kan zo voldoende geld gespaard worden in het fonds waarmee een eindberging gerealiseerd kan worden. Hierdoor kan in de toekomst een goed onderbouwd besluit over het beheer van radioactief afval worden genomen zonder dat er onredelijke lasten op latere generaties wordt gelegd.(…)’

Geen land met een oplossing
Al voor het ontwerp ter inzage lag, was bekend dat Nederland niet nu met een oplossing zou komen.

Uit een bericht van de Provinciale Zeeuwse Courant
‘(…) De Covra in Borssele, de centrale opslag voor radioactief afval, kreeg al een vergunning voor uitbreiding met twee gebouwen: één voor de opslag van verarmd uranium en de ander voor hoogradioactief afval. In totaal ligt er nu 30.000 kubieke meter aan radioactief afval. Dat zal rond 2130 ruim zijn verdubbeld tot 70.000 kuub, waarvan 401 kubieke meter hoogradioactief afval. (…)’

En Nederland is niet alleen. ‘Vooralsnog heeft geen enkel land een langetermijnoplossing voor de opslag van kernafval’, aldus BNR.

Inspraak
De EU verplicht landen ook het publiek te betrekken bij de besluitvorming rond radioactief afval. Het plan ligt ter inzage bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag en het is online in te zien. Men kan reageren door vóór 10 november een ‘zienswijze’ in te dienen.

Uit een bericht van de Staatscourant
‘(…) Aan de hand van de inspraakreacties en het toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage wordt bezien of het ontwerp nationale programma radioactief afval moet worden aangepast. Het eventueel aangepaste ontwerp nationale programma wordt dan aan de Tweede Kamer aangeboden. Na vaststelling door de Minister van IenM zal het nationale programma radioactief afval naar de Europese Commissie worden gezonden. (…)’

Bronnen
Staatscourant, 29 september 2015: Ontwerp nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Kennisgeving Kernenergiewet
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 30 september 2015: Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen – Ontwerp (pdf, 3 MB)
Provinciale Zeeuwse Courant, 30 september 2015: Kernafval ligt nog minstens 100 jaar bij Covra in Borssele
BNR, 30 september 2015: Nederlandse regering komt over 100 jaar met oplossing voor kernafval

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.