Ontwerpprogramma voor beheer radioactief afval niet concreet genoeg

De Commissie m.e.r. is van oordeel dat het programma voor het beheer van ra- dioactief afval en verbruikte splijtstof effectiever ingezet kan worden om de ri- sico’s voor toekomstige generaties te verkleinen.
Ze doet aanbevelingen over concrete acties op korte termijn, zoals over het veiligstellen van de financiering, het reserveren van bergingslocaties en het organiseren van publieksparticipatie. ….

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.