Ontwikkeling emissiehandel – ‘De tijd begint te dringen’

15 november 2016Volgend jaar valt een kwart van alle mondiale CO2-emissies onder een handelssysteem. Veertig landen/regio’s doen dan mee en twintig steden/provincies. ‘Maar het moet sneller’, vindt Jos Cozijnsen, consulent emissiehandel.

In een blog op nrc.nl schrijft Jos Cozijnsen:
‘(…) De tijd begint wel te dringen. Uiterlijk in 2018 moeten er afspraken gemaakt worden voor mondiale CO2-handel na 2020. Want dan loopt het Kyoto Protocol, wat een uitgebreide regelgeving voor emissiehandel heeft, ten einde. En omdat de westerse landen na 2050 op ‘negatieve emissies’ moeten uitkomen om mondiaal in 2100 op 0, is internationale emissiehandel onmisbaar. Negatieve emissies betekent namelijk dat wij in Nederland en de EU in 2050 op 0 uit moeten komen en daar bovenop elders extra CO2 moeten reduceren. (…)’

Cozijnsen inventariseert wat er moet gebeuren:

  • Een goede boekhouding, zodat reducties niet dubbel worden geteld.
  • Ambitieuzere projecten in ontwikkelingslanden, zodat de CO2-credits die van die landen gekocht worden, tot extra CO2-reducties leiden.
  • Een minimumprijs voor de veiling van emissierechten (€ 20 per ton) om de prijsverhoging een zetje te geven.

Bronnen
NRC, blog, 14 november 2016: Emissierechten na Parijs
F
oto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar. Portretfoto LinkedIn

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.