Ontwikkeling hernieuwbare energie stagneert

Ontwikkeling hernieuwbare energie stagneert

12 augustus 2016Uit de nieuwste cijfers van EnTranCe blijkt dat de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland stagneert op 6%.

Iedere maand stelt dr. Martien Visser (lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen en verbonden aan EnTranCe) een overzicht van ‘Renewable Energy in the Netherlands’.

Tegenvallende cijfers
Het meest recente overzicht (juli 2016) is gisteren gepubliceerd en laat een aantal tegenvallende cijfers zien:

  • Het aandeel hernieuwbare elektriciteit is niet groter, maar kleiner geworden: nu 10,7%, was vorig jaar 12,9%.
  • De hoofdreden is dat het in juli minder waaide dan vorig jaar. Hierdoor was het feitelijk geproduceerde aandeel windenergie op jaarbasis de afgelopen maand 21% lager dan een jaar geleden.
  • 70% van de CO2-uitstoot bij de elektriciteitsproductie komt van de kolencentrales.
  • De benutting van de capaciteit van windmolens bleef steken op 18% en van zonnepanelen op 15%.

Ook meevallers
Maar er waren ook meevallers:

  • Er wordt op jaarbasis nu 12% meer zonne-energie geproduceerd dan een jaar geleden (meer zon, meer panelen).
  • De CO2-emissie van energiegebruik daalde 2% (van 12,1 Mton in juli 2015 naar 11,9 Mton in juli 2016).

We zijn nog niet halverwege het doel
Schermafbeelding 2016-08-11 om 11.00.07
Het aandeel hernieuwbare energie staat nu op 6%. In de komende vier jaar moet het meer dan verdubbelen, naar 14%.

Belangrijkste bijdragen komen van biomassa en wind
Schermafbeelding 2016-08-11 om 11.04.09
Onze afvalcentrales zijn op dit moment de belangrijkste leverancier van hernieuwbare energie, naast windenergie. Samen leveren zij 2,6% van alle energie in Nederland. Zonne-energie komt nog niet verder dan 0,5%.

De bronnen van onze energieconsumptie
Schermafbeelding 2016-08-11 om 11.12.20

In juli: 23 TWh gasexport en 35 TWh gasimport
Schermafbeelding 2016-08-11 om 11.29.35

In de maand juli was Nederland wederom een netto gasimporteur. De netto import van aardgas bereikte zelfs een recordhoogte van 12 TWh (1,2 miljard m3)

Bronnen
EnTranCe, 11 augustus 2016: Renewable Energy in the Netherlands, july 2016 (pdf, 95 pag.)
(EnTranCe is ‘the living lab of Energy Academy Europe’)
Foto: biomassa-energiecentrale Cuijk (foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.