‘Ontwikkeling offshore wind door overheid zelf sterk belemmerd’

31 maart 2016 – De ontwikkeling van de offshore windenergie in Nederland is door de overheid zelf sterk belemmerd, stelt Jaap Waverijn, onderzoeker bij het Groningen Centre of Energy Law.

Waverijn vindt dat de energietransitie veel verder had kunnen zijn wanneer de overheid niet zelf de veroorzaker van belemmeringen voor de offshore windenergie was geweest.
Waverijn: ‘De energietransitie is nog lang niet zo ver als ze had kunnen zijn, vanwege juridische belemmeringen en rechtsonzekerheid. Kijk maar naar de offshore windenergie. Een jaar of tien geleden besloot de politiek dat er heel snel gebouwd moest worden. Er was geen tijd om te wachten op een wettelijk kader voor windmolens op zee. 79 initiatieven resulteerden in 12 vergunningverleningen. Vervolgens wilden die allemaal aanspraak maken op subsidie. En dat was weer te veel. Uiteindelijk is aan drie projecten subsidie toegekend en werd een moratorium ingesteld tot er een nieuw wettelijk kader voor wind op zee zou zijn. Het subsidieregime en de wet zijn aangepast en de overige vergunningen zijn vervallen. Zo’n gang van zaken komt de juridische stabiliteit niet ten goede en heeft de ontwikkeling van offshore windenergie uiteindelijk sterk belemmerd.’

In het magazine van de Rijksuniversiteit Groningen voor alumni en relaties werd de promovendus Jaap Waverijn geïnterviewd over energierecht en beleid.

 

Bronnen
Rijksuniversiteit Groningen, ‘Broerstraat 5’, Magazine voor alumni en relaties, april 2016: De olievlek van het energierecht (pdf, 32 pag.; artikel op pag 12 e.v.)
Foto: offshore windpark Luchterduinen (Eneco) (foto Eneco)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.