‘Voor de ooit machtige gassector is hooguit nog een bijrol weggelegd’

9 december 2016De NRC interviewde Gasunie-topman Han Fennema over de vrijwel gasloze toekomst die minister Kamp in zijn Energieagenda aankondigde. De NRC concludeert: ‘Voor de ooit machtige gassector – van producenten tot industrie en de platforms op zee – is hooguit nog een bijrol weggelegd.’

Fennema erkent de grote verandering.
Uit het NRC-interview
‘(…) „En dat was even wennen”, zegt Han Fennema, baas van de Gasunie en voorzitter van de belangenvereniging van de gassector, KVGN. De Groningse aardbevingen hebben het imago van de Nederlandse gassector een flinke knauw gegeven. Maar de internationale afspraken om in 2050 een economie te bereiken die zo goed als geen CO2 meer uitstoot, hebben mogelijk nog verder strekkende gevolgen. Valt er voor de gasindustrie straks nog wel wat te doen? (…)
„Onze rol is na de problemen met de gaswinning in Groningen wel wat bescheidener dan hij was. Bovendien neemt ons marktaandeel af. Over vijftien jaar verkopen we minder aardgas dan nu. Maar we hebben wel de ambitie om in de energietransitie een rol te blijven spelen. (…) Door maatwerk te leveren. Bestaande infrastructuur kunnen we bijvoorbeeld zinvol blijven gebruiken. Nu lopen er pijpleidingen van gasvelden naar de industrie. Maar die kunnen we straks ook omgekeerd gebruiken om opgevangen CO2 van de industrie terug te voeren naar lege gasvelden. Hergebruik dus van bezittingen die we toch al hebben.” (…)
[De Energie-agenda] stelt dat er nieuwe technieken ontwikkeld moeten worden, bijvoorbeeld voor groen gas: biogas of waterstof. Dat moet vooral naar transport en industrie gaan, maar ook naar de gebouwde omgeving. De minister spreekt van ‘opschaling van productie’’. Daar zijn wij mee bezig.” (…)’

 

Bronnen
NRC, 9 december 2016: Gassector moet ’t nu van groen hebben (via Blendle)
Foto’s: Gasunie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.