Ook ABN AMRO waarschuwt: ‘Nederland moet meer doen om klimaatdoelen te halen’

160920-abnamro
20 september 2016
Ook ABN AMRO heeft een studie gemaakt over Nederland en de energietransitie en ook ABN AMRO concludeert dat Nederland meer moet doen om de klimaatdoelen te kunnen halen. De adviezen van de bank krijgt minister Kamp vanmorgen persoonlijk overhandigd.

Het Economisch Bureau van ABN AMRO schreef het rapport en gaf het de titel ‘Na aardgas komt zonneschijn: de uitdagende overgang naar een duurzame energievoorziening in Nederland’. Het is de editie 2016 van het traditionele ‘Prinsjesdagrapport’ van de bank.

schermafdruk-2016-09-20-06-25-01Het hele rapport is doordrongen van het besef dat de Nederlandse inspanningen voor de energietransitie fors omhoog moeten. Tegen die achtergrond maakt de bank zich vooral zorgen over het draagvlak voor de noodzakelijke maatregelen – de transitie leeft nog onvoldoende in de samenleving.
Twee adviezen vallen op:

  • Er moet veel meer werk gemaakt worden van energiebesparing (met name bij het energiezuiniger maken van woningen en gebouwen)
  • Het is niet verantwoord om vóór 2030 moderne kolencentrales te sluiten (we hebben ze hard nodig en de kosten van sluiting kunnen beter besteed worden aan het sluiten van verouderde kolencentrales elders in Europa)

Andere in het oog springende conclusies van ABN AMRO

  • Er moeten nú keuzes worden gemaakt
  • Meer nadruk op CO2-reductie
  • Nederland moet zich vooral richten op windenergie
  • Meer rekening houden met dalend overheidsbudget (minder aardgas baten, minder accijns op fossiel, meer subsidies)
  • Betrokkenheid creëren is cruciaal, van huishoudens tot energie-intensieve industrie (voor huishoudens is de transitie nog een ‘ver-van-mijn-bed-show’)
  • Er zijn ook transities in denken en in consumeren nodig
  • De vraag naar elektriciteit zal zo sterk toenemen dat fossiele brandstoffen een rol zullen blijven spelen
  • Snel meer onderzoek doen naar mogelijkheden opslaan van afgevangen CO2

Uit het persbericht van ABN AMRO
‘(…) “Zeker nu de vraag actueel is of kolencentrales gesloten moeten worden, is het belangrijk om te kijken welke vorm naast hernieuwbare energie de belangrijkste, conventionele brandstof blijft”, aldus Hans van Cleef, Sectoreconoom Energie bij ABN AMRO. “Europa – en dus ook Nederland – moet streven naar een zo snel mogelijke vermindering van het aandeel kolen, omdat kolen schadelijker zijn voor het milieu dan gas. Daarom is volgens ons na 2030 alleen voor gas een rol weggelegd als back-upcapaciteit. Ook zien we gas als energieopwekker voor regio’s en sectoren die niet op een betaalbare en betrouwbare manier kunnen worden voorzien van hernieuwbare energie. De voorkeur gaat uit naar groengas, eventueel aangevuld met Nederlands gas.”

Conventionele brandstoffen blijven nodig
In het rapport schrijft het Economisch Bureau dat ingezet moet worden op uitbreiding van het aandeel hernieuwbare energie, maar dat conventionele brandstoffen deels nodig blijven ten behoeve van een zorgvuldige transitie. “Een flink groter aandeel van hernieuwbare energie is voor Europa cruciaal. Niet alleen voor klimaatdoelstellingen, maar ook voor de (groei van de) economie, werkgelegenheid en de leveringszekerheid. Daarom is het nodig een goede balans tussen deze factoren te vinden en te houden. En dat in een omgeving waarbij de energiemix moet worden verduurzaamd, betrouwbaar moet blijven en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft”, aldus Hans van Cleef.

Vermindering energieverbruik noodzakelijk
Volgens het Economisch Bureau is ook de vermindering van het energieverbruik in elk geval een voorwaarde om de klimaatdoelen te halen. Van Cleef: “Er moet meer aandacht komen voor besparingsmogelijkheden. In het bedrijfsleven, maar ook bij de Nederlandse huishoudens. Als ook de regelgeving- en besparingsmogelijkheden in de lucht- en scheepvaart worden aangescherpt, maken we flinke stappen in het terugdringen van CO2-uitstoot. Bovendien heeft de energie-intensieve industrie plannen om verbruik terug te dringen. Toch geldt voor alle maatregelen dat er vaak weinig betrokkenheid is of het politieke draagvlak beperkt is. Daar is een hoop te winnen.” (…)’
Energieakkoord

Uit een bericht van De Telegraaf over het ABN AMRO-rapport
‘(…) Het rapport komt enkele weken voor een verkenning waaruit zal blijken of Nederland in staat zal zijn doelen uit zijn eigen Energieakkoord in 2019 te halen.
Van de plannen die zijn gemaakt in het Energieakkoord lijkt het oprichten van windparken op zee voorspoedig te verlopen, maar wordt nauwelijks voortgang geboekt in het energiezuiniger maken van gebouwen. Hoewel daarmee veel te besparen valt, komt dit nauwelijks van de grond.
Een van de opties die op tafel ligt om de CO2-uitstoot verder terug te dringen, is het sluiten van de vier resterende kolencentrales in Nederland. Kamp wil over de sluiting van twee oudere centrales praten, maar ziet geen heil in sluiting van twee exemplaren die net open zijn. (…)’

Bronnen
ABN AMRO, persbericht, 20 september 2016: ABN AMRO: ‘Keuzes nodig om klimaatdoelstellingen te halen’
ABN AMRO, rapport, 20 september 2016: Na aardgas komt zonneschijn: de uitdagende overgang naar een duurzame energievoorziening in Nederland. (pdf, 32 pag.)
De Telegraaf, 20 september 2016: ’Extra actie nodig voor klimaatdoelen’ Sluiten Nederlandse centrales niet efficiënt (via Blendle)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.