Ook Eerste Kamer akkoord met wet Energieprestatievergoeding

18 mei 2016 – Gisteren is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Energieprestatievergoeding. Het netwerk ‘Stroomversnelling’ vierde feest omdat het een enorme impuls is voor het stimuleren van Nul-op-de-meter-woningen.

Uit een bericht van Stroomversnelling
‘(…) Deze wet biedt corporaties het wettelijke kader om van huurders van gerenoveerde Nul op de Meter (NOM) woningen een energieprestatievergoeding (EPV) te vragen. Deze EPV komt in de plaats van de oorspronkelijke energierekening die zij voor de renovatie betaalden. De woonlasten van de huurders blijven daardoor bij normaal gebruik van de woning gelijk aan de woonlasten voor de renovatie (woonlastenneutraal). Het wooncomfort en de kwaliteit van de woningen gaan bij een Nul op de Meter renovatie fors omhoog.

.

Blijdschap
“In 2013 hebben zes woningcorporaties en vier bouwbedrijven een deal gesloten om 111.000 woningen Nul op de Meter te maken. Een fantastisch initiatief dat door bijna alle politieke partijen wordt gesteund en ook door huurders met enthousiasme is omarmd. Iedereen wil het, maar het bleek toch de nodige tijd te kosten om wat iedereen wilde een stevige wettelijke basis te geven. Het resultaat van vandaag geeft aan dat Nul op de Meter, ook politiek, breed wordt gedragen. Daar zijn we erg blij mee en de leden van Stroomversnelling kunnen nu eindelijk op basis van deze wet verder werken aan opschaling van Nul op de Meter renovaties“ Aan het woord is Leen van Dijke, bestuursvoorzitter van Stroomversnelling.

Intensieve en succesvolle samenwerking
Stroomversnelling bestaat inmiddels uit meer dan 50 actieve leden die volop aan de slag zijn met Nul op de Meter-renovaties. Van Dijke wil dit moment aangrijpen om de leden van Stroomversnelling – en met name de koplopers van Stroomversnelling Huur – in het te zonnetje zetten. Zij zijn begonnen zonder wettelijk kader, hebben fors geïnvesteerd en namen daarmee risico’s. Zonder hen was dit nooit dit nooit gelukt. Verder wil ik graag de ambtenaren van BZK bijzonder bedanken voor het constructieve overleg dat er gedurende het proces dat tot het wetsvoorstel leidde is geweest.” (…)’

Over Stroomversnelling
‘(…) Stroomversnelling is een netwerk van ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen die samen aan de slag gaan om Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw mogelijk te maken. Stroomversnelling vindt dat iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen kiezen voor een mooie, comfortabele en betaalbare woning. De sleutel voor succes is samenwerking. Stroomversnelling biedt die samenwerking, door de ontmoeting te organiseren, hulp en kennis te bieden, vraag en aanbod samen te brengen en barrières weg te nemen. Iedere organisatie die serieus aan de slag is of wil zijn met Nul op de Meter, kan zich aansluiten door lid te worden! Van bouwer en toeleverancier, tot woningcorporatie, gemeente of provincie. (…)’

Nog dezelfde dag kondigde de Rijksoverheid de instelling van de regeling aan
Uit het bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Verhuurders die hun woningen tot een (bijna) energieneutrale woning of nul-op-de-meter woning renoveren, mogen vanaf later dit jaar een energieprestatievergoeding aan hun huurders vragen. Bij zo’n woning worden energiebesparende maatregelen gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen, zoals zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen. Via de energieprestatievergoeding kan de verhuurder de forse investeringen in de huurwoning terugverdienen. Over de hoogte van de vergoeding moeten de verhuurder en de huurder het eens worden.
De Eerste Kamer heeft op 17 mei 2016 ingestemd met een wetsvoorstel hierover van de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie).
De aangenomen wet geeft verhuurders meer zekerheid dat zij een deel van hun investeringen via de energieprestatievergoeding kunnen terugverdienen. Het biedt daarnaast voor de huurder duidelijkheid over de redelijkheid van de vergoeding en de woonlasten na renovatie.
In het Energieakkoord is afgesproken dat de sociale huurwoningen van woningbouwcorporaties in Nederland in 2020 gemiddeld energielabel B zijn. Om dit te bereiken zijn grote renovaties van woningen nodig. De aangenomen wet is daarmee ook een stimulans voor innovatie en werkgelegenheid in de bouw. (…)’

Bronnen
Stroomversnelling, 17 mei 2016: Stroomversnelling viert feest, EPV ook door Eerste Kamer
Rijksoverheid, 17 mei 2016: Energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woning

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.