Ook Luxemburg wil dat België kerncentrales stillegt

160425-Luxemburg225 april 2016 – Na Duitsland wil nu ook Luxemburg dat België de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 stillegt. België weigert dat, omdat de eis volgens de Belgische nucleaire toezichthouder FANC onterecht is.

Vorige week vroeg de Duitse minister van Milieu Barbara Hendricks aan België de reactoren Doel 3 en Tihange 2 stil te leggen omdat er vragen blijven bestaan over de veiligheid.

Uit een bericht van De Morgen
‘(…) De Luxemburgse regering heeft vrijdag beslist om zich aan te sluiten bij de vraag van Duitsland om de kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2 opnieuw stil te leggen, zolang er vragen blijven bestaan over de veiligheid van die ‘scheurtjesreactoren’. (…)’

‘Er is geen enkele reden voor bezorgdheid’
Het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) noemt de bezorgdheid over de veiligheid volledig onterecht. In een uitzending van ‘De Zevende Dag’ zei FANC-topman Jan Bens dat het normaal is dat de kerncentrales nu en dan stilvallen.
Uit een bericht van Het Laatste Nieuws
‘(…) “We hebben drie jaar lang onderzocht of de reactorvaten standhouden in ongevalsituaties en de conclusie is ondubbelzinnig.” (…) “Er zijn geen technische redenen om bezorgd te zijn.” Bens wijst er op dat het FANC samen met binnen- en buitenlandse experts drie jaar lang heeft onderzocht of de reactorvaten standhouden in ongevalsituaties. “En de conclusie is zeer ondubbelzinnig: ze houden stand.” Meer tests, zoals Duitsland vraagt, zullen die beslissing niet beïnvloeden, voegt hij er nog aan toe. (…)’
Uit een bericht van Het Nieuwsblad
‘(…) Nochtans is de bezorgdheid van onze buurlanden over de kerncentrales niet ongegrond volgens [sp.a-Kamerlid Johan Vande Lanotte:] “Duitsland die zegt dat er een probleem is, dat is niet niets”, zegt Vande Lanotte, “Duitsland is geen onderontwikkeld land maar een land dat technisch heel erg ver staat. En toch blijven wij zeggen dat er niets aan de hand is.” (…) Vande Lanotte is snoeihard voor minister van Energie Marie-Christine Marghem. Volgens Vande Lanotte reageert Marghem op de problemen met de kerncentrales zoals de Iraakse minister die zei dat er geen bommen vielen op Bagdad: “We hebben nu minister Marghem die zegt: er is geen probleem.” (…)’

Kritiek in Duitsland om de Duitse reactie
Uit het bericht van De Morgen
‘(…) Europarlementslid Herbert Reul (CDU) reageert verontwaardigd op de Duitse vraag. “Deze kritiek op de Belgische reactoren lijkt wel een poging van een Duitse minister die normaal geen belangrijke rol speelt, om in de belangstelling te komen”, aldus de christendemocraat die toevoegt dat de internationale instanties die instaan voor de veiligheid van de reactoren hun werk goed doen. Reul wijst er bovendien op dat de Duitse regering zelf dergelijk gedrag van een ander land niet had geaccepteerd, toen Duitsland beslissingen nam over zijn energiebeleid. (…)’
Duitsland besloot na de kernramp in Fukushima dat uiterlijk in 2022 alle zeventien Duitse kerncentrales gesloten zullen worden.

De Grünen overwegen een wetsvoorstel in te dienen dat Duitsland een stevige basis geeft om bij zorgen over kerncentrales in buurlanden in actie te komen (‘Een radioactieve wolk stopt niet bij de grens.’)

Bronnen
De Morgen, 24 april 2016: Ook Luxemburg vraagt België om kernreactoren stil te leggen
Uitzending Journaal VRT, 24 april 2016: Ook Luxemburg vraagt dat Doel 3 en Tihange 2 worden gesloten
Het Laatste Nieuws, 25 april 2016: Topman FANC over scheurtjescentrales: “Ik voel mij volledig gerust”
Het Nieuwsblad, 24 april 2016: Vande Lanotte snoeihard voor minister van Energie Marghem

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.