‘Ook Rutte zet het klimaat op de agenda’

29 maart 2017 – “Rutte zet het klimaatbeleid uitdrukkelijk op de agenda voor de gesprekken die VVD, CDA, D66 en GroenLinks vanaf morgen voeren over de vorming van een nieuw kabinet.” Dat is de belangrijkste conclusie die Trouw vandaag trekt over het kamerdebat van gisteren over de verkiezingsuitslag. “Al spreekt Rutte liever over ‘energietransitie’.”

‘Er is geen alternatief’

En Trouw schrijft in het verslag over het debat ook over de opstelling van GroenLinks.
Uit het verslag van Trouw
‘(…) Op de linkerflank, flink gekrompen na de verkiezingen, bestaat juist de vrees dat GroenLinks haar idealen opgeeft bij samenwerking met de VVD. “Gaat u hier niet gewoon een Samsommetje doen?”, wilde SP-leider Emile Roemer van Jesse Klaver weten. Hij herinnerde eraan hoe Samsom na zijn anti-VVD-campagne van 2012 met de liberalen in zee ging. “Ik kijk wat mij gegeven is”, zei Klaver. “Als er een alternatief is, werk ik liever niet met de VVD. Dat is er nu niet. We zijn het aan onze kiezers verplicht te onderzoeken of de verschillen te overbruggen zijn.” (…)’

Schippers door als informateur

Het eigen verslag van de Tweede Kamer concludeert bovenal dat Schippers verder kan als informateur.
Uit het verslag van de Tweede Kamer
‘(…) Na als verkenner te hebben onderzocht welke combinaties mogelijk zijn, gaat VVD-politica Schippers bezien of VVD, CDA, D66 en GroenLinks samen een coalitie kunnen vormen. Uit haar gesprekken met alle fractievoorzitters concludeert Schippers dat het onderzoeken van een coalitie van de grootste partij, VVD, en de winnaars CDA, D66 en GroenLinks het meest logisch is. Pechtold (D66) is het positiefst over zo’n “kabinet vanuit het politieke midden” waarin links en rechts samenwerken. Er moeten grote verschillen overbrugd worden, stellen Buma (CDA) en Klaver (GroenLinks). Gezien de grote versplintering gaat het echter niet om voorkeurcoalities, stelt de CDA-fractievoorzitter, maar om een coalitie die noodzakelijk, haalbaar en mogelijk is. Klaver streeft naar een regeerakkoord met een langetermijnvisie, bijvoorbeeld op het klimaatbeleid.
Naast de beoogde coalitiegenoten zijn ook Asscher (PvdA) en Segers (ChristenUnie) het eens met Schippers’ advies. De overige fractievoorzitters bepleiten andere opties. (…)’

Pittige opdracht voor het beoogde kabinet

De NOS onderstreepte gisteren nog eens de omvang van de opdracht voor het kabinet.
Uit een bericht van de NOS
‘(…) Nederland is gebonden aan internationale afspraken. En om daaraan te voldoen moet er nog heel veel gebeuren. (…) Volgens deskundigen is de vraag niet zozeer óf er een versnelling van die transitie komt, maar hoeveel sneller die transitie zal moeten gaan. Dat is aan het volgende kabinet.
Het nieuwe kabinet zal allereerst plannen moeten maken voor de periode tot 2030. Europa en ook Nederland willen dan een CO2-reductie hebben behaald van veertig procent (ten opzichte van 1990). De vijf partijen die de Klimaatwet steunen (PvdA, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie) willen in 2040 al een reductie van 55 procent.
Hoe hoog een volgend kabinet de lat ook legt, de maatregelen die nodig zijn zal niemand ontgaan. Zo is er een nieuw debat te verwachten over hoe het gebruik van de auto kan worden ontmoedigd.
Ook het al dan niet versneld sluiten van kolencentrales zal aan de orde komen. En ondergrondse CO2-opslag, dat onder land niet doorgaat na protesten van bewoners. Dus zal de vraag aan de orde komen of het voor de kust onder de Noordzee wel kan. (…) Een volgend kabinet zal ook moeten beslissen wat er op gebied van wetgeving moet veranderen om de energietransitie te versnellen. (…)’

Bronnen
Trouw, 29 maart 2017: Ook Rutte zet het klimaat op de agenda (via Blendle)
Tweede Kamer, 28 maart 2017: Schippers gaat verder als informateur
Tweede Kamer, 28 maart 2017: Woordelijk verslag
NOS, Nieuwsuur, 28 maart 2017: Oproep aan Schippers: versnellen met klimaat- en energiebeleid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.