‘Vanaf nu wereldwijd minstens 6% CO2-reductie per jaar’

28 augustus 2015 – De hoogleraar Herman Philipse (filosoof) roept in een opiniebijdrage in de NRC het kabinet op zich in te spannen voor een veel forsere CO2-reductie omwille van het voorkomen van zeespiegelstijging. ‘Zodat ons laaggelegen land ook rond 2100 nog zal bestaan.’


Uit de opiniebijdrage in de NRC

‘(…) Recent onderzoek van James Hansen e.a. (2015) maakt aannemelijk dat de zeespiegel ten gevolge van de menselijke uitstoot van broeikasgassen en de resulterende opwarming aanzienlijk sneller zal stijgen dan aangegeven in het vijfde Assessment Report van het VN-klimaatpanel IPCC van 2013-14. Op welke termijn zal deze stijging van de zeespiegel het bestaan van Nederland gaan bedreigen? (…) Tijdens de mislukte klimaatconferentie te Kopenhagen [werd] in 2009 afgesproken dat we de opwarming moeten beperken tot maximaal 2°C. (…) De auteurs [Hansen e.a. in een nieuw onderzoek] concluderen dat een gemiddelde temperatuurverhoging van 2°C „highly dangerous” is, zodat de mensheid de uitstoot van broeikasgassen nog veel sterker moet reduceren dan aanbevolen in het laatste IPCC-rapport: „there is no morally defensible excuse to delay phase-out fossil fuel emissions as rapidly as possible”; “the matter is urgent and calls for emergency cooperation between nations.”
De regering-Rutte lijkt verlegen te zitten om nieuwe ambities. Hier is er één, die nog urgenter is dan het vonnis in de zaak-Urgenda laat zien. Grotendeels voorkomen van zeespiegelstijging is nog belangrijker dan aanpassing door dijkbouw. Daartoe moet bij de komende klimaatonderhandelingen in Parijs in december een wereldwijd verdrag worden gesloten dat de menselijke CO2-uitstoot vanaf nu reduceert met minstens 6 procent per jaar. Laat onze regering alles doen om dit voor elkaar te krijgen, zodat ons laaggelegen land ook rond 2100 nog zal bestaan. (…)’

Herman Philipse is universiteitshoogleraar filosofie in Utrecht

Bronnen
NRC, 27 augustus 2015: Onze regering moet nog leren de zee te vrezen (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.