Minister Eric Wiebes tijdens de presentatie van de Staat van de Economie, foto: HollandsHoogte Phil Nijhuis

Openbare productiemaxima voor alle Nederlandse gasvelden

Den Haag, 13 februari 2018 - Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) geeft een reactie op de cijfers van Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen tijdens de presentatie van de Staat van de Economie. Het CBS maakte bekend dat de Nederlandse economie het afgelopen jaar groeide met maar liefst 3,1 procent. Dat is de sterkste groei in tien jaar tijd. Foto: Phil Nijhuis

In een nieuwe brief aan de Tweede Kamer heeft minister van economie en klimaat Eric Wiebes (VVD) zich duidelijk uitgesproken over productiemaxima voor alle Nederlandse gasvelden, ook de kleinere. Daarover heerste totnogtoe onduidelijkheid.

Exploitanten van Nederlandse aardgasvelden moeten een goedgekeurd winningsplan kunnen voorleggen, met daarin een schatting van de totale productie gedurende de hele periode van uitbating. Deze regeling impliceert een ruime onzekerheidsmarge. In winningsplannen die tot in 2014 zijn ingediend, werd deze onzekerheidsmarge beschreven, maar niet expliciet vertaald in een maximaal aantal te winnen kubieke meters gas. “Door de algemene beschrijving van de onzekerheidsmarge, is er ruimte voor interpretatie ontstaan. Om deze ruimte voor interpretatie weg te nemen is het van belang dat ik als vergunningverlener expliciet uitdruk welke maximale toegestane productievolumes er al besloten liggen in de marges van de eerdere instemmingsbesluiten,” zegt de minister.

Gegevens toegankelijk

Hij heeft TNO-AGE, dat alle productiedata beheert, verzocht om een overzicht te maken van de maximale productievolumes waarmee hij al heeft ingestemd, voor alle velden. “Ik zal dit overzicht zo spoedig mogelijk aan de mijnbouwbedrijven sturen en een afschrift aan toezichthouder SodM en aan de decentrale overheden onder wier grondgebied deze gasvelden zich bevinden. Tevens zal ik dit overzicht laten publiceren op www.nlog.nl,” belooft hij.

“In winningsplannen die nu in behandeling zijn, geven de mijnbouwbedrijven de maximaal verwachte productievolumes expliciet aan in aantal kubieke meter gas als ‘high case productiescenario’ en is er geen ruimte meer voor interpretatie. Tevens formuleer ik in de instemmingsbesluiten expliciete kaders die als grens voor de instemming gelden. Dit zijn kaders zoals maximaal toegestane volumes (in Nm³), einddatum en indien van belang een grens aan drukverlaging (in bar).”

Door het hanteren van expliciete formuleringen wil hij het voor iedereen helder maken wat op dit punt wel of niet is toegestaan. “Indien een mijnbouwmaatschappij veranderingen en/of overschrijdingen verwacht zijn ten opzichte van bestaande winningsplannen waarop ik mijn instemming heb gegeven, moet er tijdig een gewijzigd winningsplan ingediend worden.”

Groningen als trigger

“De problemen rond de gaswinning in Groningen hebben ertoe geleid dat er ook veel aandacht is voor gaswinning uit kleinere velden,” aldus Wiebes. “Dat tekent zich af in een toenemend aantal zienswijzen en bezwaar- en beroepszaken tegen besluiten die ik neem op mijnbouwaanvragen. Ik vind het belangrijk dat het proces rond mijnbouwvergunningverlening helder en transparant is.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

1 reactie op “Openbare productiemaxima voor alle Nederlandse gasvelden”

Peter Middelkoop|21.05.18|21:00

Een goede opmerking van TNO het gasinfranet te benutten om overproductie van de windmolen parken niet verloren willen laten gaan. Verder moeten we meer energie steken in de ontwikkeling van regionale productie van elektra en groene waterstofgas. Want als we doorgaan met de zaken die alleen de oliemaatschappijen en energie reuzen dan betalen we straks wel 2,50 euro per kWh.
Energie moet weer een nutsbedrijf worden. Laten die aandeelhouders maar ergens anders aandelen kopen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.