‘Opgepast: ontwikkelingslanden ontdekken kernenergie’

‘Opgepast: ontwikkelingslanden ontdekken kernenergie’

25 juli 2016 – De opkomst van kernenergie in ontwikkelingslanden zorgt voor extra risico’s omdat de infrastructuur voor veiligheid vaak ontbreekt. Behnam Taebi, techniekfilosoof aan de TU Delft, trok in een Radio 1-programma aan de bel en pleit voor meer internationale samenwerking.

160725-Taebi
Dr.ir. B. Taebi: ‘Meer internationaal samenwerken tegen de risico’s. We zijn onvoldoende waakzaam.’

Op de website ‘De Kennis van Nu’ (van de NTR) staat nu een podcast van het interview met Behnam Taebi (lengte 31′).

Uit het NTR-bericht over het interview
‘(…) Na het Brexit-referendum is internationale samenwerking niet bepaald populair. Toch is juist dat wat we moeten doen als we ons willen beschermen tegen de gevaren die kernenergie met zich meebrengt, stelt techniekfilosoof Behnam Taebi in de podcast van De Kennis van Nu.

In het Westen heeft kernenergie behoorlijk ingeboet aan populariteit na de kernramp in Fukushima. De gebeurtenis bewees dat het ook goed mis kan gaan met moderne kernreactoren in ontwikkelde landen. Veel Europese landen schrappen dan ook hun plannen voor nieuwe kerncentrales en sluiten bestaande. Alleen Frankrijk en Engeland zetten nog volop in op kernenergie.

‘We vergeten de voordelen van kernenergie’
Door de angst voor rampen vergeten we de voordelen die kernenergie heeft. Als het gaat om het bereiken van de ambities op het gebied van schone energie, is kernenergie een goed alternatief voor bijvoorbeeld de vervuilende kolencentrales. Kernenergie is schoon, veilig en heeft maar weinig brandstof nodig. Het is dan ook niet gek dat met name in ontwikkelingslanden juist volop wordt ingezet op kernenergie. “Deze landen hebben veel energie nodig voor hun ontwikkeling en kernenergie is als bron even betrouwbaar als grootschalig”, stelt Behnam Taebi, techniekfilosoof aan de TU Delft.

In de uitbreiding van het aantal kerncentrales buiten het Westen, speelt Rusland een belangrijke rol. Het bedrijf Rosatom helpt onder meer Vietnam, Bangladesh en Turkije bij de financiering, bouw en het operationeel houden van kerncentrales. Daar maakt Taebi zich zorgen om. “Wat de risico’s zijn die kleven aan de aanpak van Rosatom, weten we nog niet,” zegt Taebi, “het concept moet zich nog bewijzen.”

Opkomst kerncentrales in ontwikkelingslanden geeft extra risico’s
Dat de opkomst van kerncentrales in ontwikkelingslanden extra risico’s met zich meebrengt is aannemelijk. Vooral het gebrek aan eigen expertise in sommigen van die landen is problematisch, omdat daardoor de noodzakelijke infrastructuur voor veiligheid ontbreekt. “Nu leunen veel landen daarvoor op Rusland”, aldus Taebi.

‘We zijn onvoldoende waakzaam’
We kunnen ons het niet veroorloven om net te doen alsof kernenergie aan het verdwijnen is nu wij eruit stappen. De gevolgen van een kernramp zijn vaak grensoverschrijdend. Daarmee vindt Taebi het de taak van de internationale gemeenschap om toezicht te houden op de veiligheid van centrales in de hele wereld, zeker ook in onervaren landen. En dat gebeurt wat hem betreft te weinig: “Ik vind dat we onvoldoende waakzaam zijn.”

Bronnen
De Kennis van Nu, 23 juli 2016: Opgepast: ontwikkelingslanden ontdekken kernenergie (inclusief link naar podcast)
Foto: demonstratie in Delhi (foto Greenpeace)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.