Winning Noordzeegas

DossierstrookNoordzeeGas

Meer gas winnen op de Noordzee?

Er moet compensatie komen voor de verminderde gaswinning in Groningen, maar we willen onze afhankelijkheid van Rusland ook niet groter maken. Daarom liet minister Kamp (EZ) op 11 augustus 2015 weten dat hij meer gas uit de Noordzee wil halen.
‘Windparken op zee zullen over acht jaar elektriciteit leveren aan ruim 5 miljoen huishoudens. Maar in de geleidelijke transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in het jaar 2050 zijn fossiele brandstoffen zoals gas de komende jaren onverminderd van cruciale betekenis voor de Nederlandse samenleving. Het nog winbare Noordzee-gas kan helpen de importafhankelijkheid te beperken.’
Er kwam veel kritiek op het plan van minister Kamp (‘We moeten juist minder fossiele brandstoffen gebruiken’, ‘We moeten van onze gasverslaving af’, ‘Juist meer richten op duurzame energie’, ‘Die kleine velden zijn duurder’, ‘Er is niet genoeg en het is duur’).

Stephan Follender en Dirk van Vuuren betogen in een opiniebijdrage dat de winning van meer Noordzeegas onontkoombaar is.

Zie ook:
FluxEnergie, 12 augustus 2015: Kamp: ‘Meer gas uit Noordzee halen’
FluxEnergie, 13 augustus 2015: Kamp wil meer gas uit de Noordzee, maar hoe krijgt hij dat voor elkaar?
FluxEnergie, 13 augustus 2015: Meer Noordzeegas winnen? Reacties op het voornemen van Kamp
Foto: BP

Reageren? Een mailtje naar redactie@fluxenergie.nl


[recent_posts count=”4″ category=”2230″]