Opiniebijdragen

160727-Opiniebijdragen

15 mei 2017 – Neelke Doorn, Eefje Cuppen en Bram Klievink
Denk ook aan verliezers van transitie naar een duurzame economie


31 maart 2017 – Herman Damveld
Gaswinning Loppersum geen waakvlam – Hoe minister Kamp de NAM en zijn begroting ruim baan gaf 


25 januari 2017 – prof. dr. Wim C. Turkenburg
Spookrijden op de weg naar nul-emissie van CO2


16 januari 2017 – Gelderse gedeputeerden Jan Jacob van Dijk en Jan Markink
Taken netwerkbedrijven niet beperken; we hebben alle slagkracht nodig’


16 januari 2017 – Een lezersvraag en een antwoord
Discussie over de elektriciteitsmarkt -2


6 januari 2017 – Reactie Fred Mathot, weerwoord Kraan en Kramer
Discussie over de elektriciteitsmarkt


5 januari 2017 – Oscar Kraan en Gert Jan Kramer
Laat politici ons uitleggen hoe we naar 100% groene stroom gaan


22 november 2016 – prof. dr. Wim C. Turkenburg
CO2-probleem vergt brede aanpak


31 oktober 2016 – Marjolein Demmers (De Groene Zaak)
‘Nationale Klimaattop is een wassen neus’ – Kabinet durft maar vier jaar vooruit te kijken 


20 september 2016 – Annemarie van Doorn (Dutch Green Building Council)
Koopkracht? Heb het liever over bespaarkracht


27 juni 2016 – Mark Schütz en Jochem van Hove
Europa moet veel steviger aan de slag met duurzame energie


24 maart 2016 – Herman Damveld
Discussie over CO2-opslag laait weer op: CCS nog steeds een slecht idee


23 oktober 2015 – dr. M. (Marc) Blom
CO2-reductie kan niet zonder een stevige beprijzing van de CO2-uitstoot 


12 oktober 2015 – Herman Damveld (ingezonden brief)
Bestaand radioactief afval opslaan diep onder Borssele of Petten 


31 augustus 2015 – dr. ir. N. (Neelke) van Doorn
‘Maatschappelijk verantwoord innoveren’ vergroot de kans op een succesvolle (energie)transitie 


25 augustus 2015 – Wytze van der Naald en Bart van Opzeeland
Waarom maakt de overheid energieneutraal bouwen niet veel aantrekkelijker?


25 augustus 2015 – Stephan Follender en Dirk van Vuuren
De winning van meer Noordzeegas is onontkoombaar


4 augustus 2015 – prof. dr. Wim C. Turkenburg (ingezonden brief)
Het klimaatbeleid van China is helemaal niet ambitieuzer dan dat van de VS


27 juli 2015 – Henk Daalder (ingezonden brief)
Niet het geluid van windmolens is schadelijk, maar de anti-propaganda


1 juli 2015 – prof. dr. ir. Jan Leen Kloosterman
Het gebruik van thorium in de gesmolten zout reactor betekent een omwenteling in de kernenergie