Opknapbeurt moet Afsluitdijk ‘icoon’ met duurzame energie maken

13 mei 2015 – De Afsluitdijk krijgt de komende jaren een opknapbeurt. Een renovatie van ruim 800 miljoen euro moet een ‘slimme Afsluitdijk’ opleveren met duurzame energie, een icoon voor Nederlandse waterbouwkunde en innovatie. 

Dat maakte minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen bekend.

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) De Afsluitdijk ondergaat de komende jaren een metamorfose. Om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, moet de dijk worden versterkt. Er komen nieuwe keersluizen en pompen om meer water te kunnen afvoeren, waardoor het grootste gemaal van Europa ontstaat. Kunstenaar/innovator Daan Roosegaarde is daarnaast gevraagd een ontwerp te maken dat bijdraagt aan de waarde van de dijk als icoon en internationaal visitekaartje voor de Nederlandse waterbouwkunde, innovatie en Dutch Design.

Duurzame energie

Dat heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vandaag bekendgemaakt. “De Afsluitdijk is na meer dan 80 jaar toe aan een grondige opknapbeurt. De dijk kan een voorbeeldfunctie krijgen als slimme dijk die niet alleen beschermt tegen hoogwater, maar waarmee je ook energie kunt winnen, de regionale economie, recreatie en toerisme stimuleert en de natuur een impuls krijgt. Daarmee geven we ook internationaal een mooi visitekaartje af.” Het ministerie trekt voor het project ruim 800 miljoen euro uit. Rijk en regio trekken samen op en investeren gezamenlijk in projecten op het gebied van duurzame energie, natuur, regionale economie, recreatie en toerisme. (…)’

Duurzame energie op de Afsluitdijk

Roosegaarde ziet wel iets in de stroomopwekkende vliegers van Wubbo Ockels voor zijn inbreng in het project.

Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Een vlieger in de lucht kan door windvlagen stroom produceren en die via lange draden naar de aarde geleiden. Roosegaarde spreekt van „windvogels”. Hij wil die draden lichtgevend maken. (…)’

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Ook wordt er onderzocht of er zonnepanelen op de dijk kunnen komen.
“Het zou mooi zijn als ook windenergie er een plek kan krijgen,” zegt Nijpels, nu bewaker van het Energieakkoord. (…)’

De Afsluitdijk is al langer in beeld als locatie voor de opwekking van duurzame energie. Als locatie voor windmolens, maar er is ook een proefopstelling in Breezanddijk om energie op te wekken uit het verschil in zoutconcentratie in het water aan beide kanten van de afsluitdijk. Bij Den Oever is een proeflocatie voor stromingsenergie ingericht met drie turbines en verderop ligt een lang lint met zonnepanelen voor een experiment met zonne-energie.

Inzage

Vanaf 14 mei ligt het Ontwerp-Rijksinpassingsplan 6 weken ter inzage, ook online via www.platformparticipatie.nl en kan iedereen reageren.

Uit een bericht van De Afsluitdijk
‘(…) In het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk geven rijk en regio aan hoe zij de Afsluitdijk tot waterbouwkundig icoon van de 21e eeuw willen maken. De staatssecretaris van Economische Zaken maakt de maatregelen aan de Afsluitdijk met twee ontwerp-natuurvergunningen mogelijk. De plannen zijn onderbouwd met een Milieueffectrapport. Daarin is beschreven welke milieuaspecten hebben meegewogen bij het opstellen van de plannen.  (…)
Rijkswaterstaat wil het Rijksinpassingsplan eind 2015 afronden. ‘Maar dat hangt natuurlijk ook af van de inhoud en het aantal van de zienswijzen’, zegt Van de Beek [projectmanager Afsluitdijk bij Rijkswaterstaat, red.]. ‘Rijkswaterstaat kan snel daarna met de maatregelen voor de waterveiligheid en de waterafvoer beginnen, zodat de Afsluitdijk rond 2021 weer geheel voldoet aan alle eisen en wensen’. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 12 mei 2015: Afsluitdijk: icoon en internationaal visitekaartje Nederlandse waterbouwkunde
Leeuwarder Courant, 12 mei 2015: Zilveren overbekleding siert nieuwe afsluitdijk (betaald, via Blendle)
De Afsluitdijk, 12 mei 2015: Icoon en internationaal visitekaartje Nederlandse waterbouwkunde
De Afsluitdijk: Energie & water
Duurzaam bedrijfsleven, 20 februari 2015: Drie nieuwe getijdenturbines aan de Afsluitdijk

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.