Opnieuw 12 miljard subsidie duurzame energie, SDE+

‘Nog ruimte voor 145 miljoen zonnepanelen op Nederlandse daken’

In het voorjaar van 2018 komt 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor de opwekking van energie uit duurzame bronnen, meldt de Rijksoverheid. Naar verwachting komt in het najaar opnieuw een bedrag van 6 miljard euro beschikbaar. In de loop van 2018 zal duidelijk moeten worden hoe andere technieken om CO2 te reduceren, zoals CO2-afvang en opslag (CCS), gefinancierd gaan worden. 

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie, SDE+, stimuleert kostenefficiënte energieopwekking, stelt de Rijksoverheid in haar bericht van 6 december. Hoewel het regeerakkoord van Rutte III opperde dat daar voortaan ook afvang- en opslag van CO2 onder zou vallen, liet minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Milieu vorige week tijdens het debat over de Opslag Duurzame Energie (ODE) al weten dat dat onder de huidige regeling juridisch niet mogelijk is.

Geen stijging

Anders dan voorgaande jaren, is het bedrag dat met de nieuwe openstelling vrijkomt, niet hoger dan in het voorgaande jaar. Afgelopen voorjaar werd een deel van het bedrag dat beschikbaar was, niet toegekend. Bovendien wordt ook een aanzienlijk van de toekenningen uiteindelijk niet uitbetaald. Door schaalvergroting en technische ontwikkelingen wordt de opwekking van duurzame energie steeds goedkoper, waardoor delen van de subsidie soms overbodig worden.

De SDE+ wordt ondermeer betaald uit de Opslag Duurzame Energie (ODE), die mensen op hun energierekening terug kunnen vinden. De overheid gebruikt de subsidieregeling om stabiliteit en zekerheid te kunnen bieden aan investeerders in hernieuwbare energieprojecten als windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben.

Nieuwe regeling

In de loop van 2018 moet in kaart gebracht worden hoe maatregelen die wel kunnen bijdragen aan CO2-reductie, maar momenteel niet onder de SDE+ vallen, het beste ondersteund kunnen worden. Om de in het regeerakkoord voorgenomen afvang en opslag van van 20 Mt CO2 (CCS) toch te kunnen financieren, zou de huidige SDE+-regeling vervangen moeten worden, of aangevuld worden met een aparte regeling, liet Wiebes al weten. Tegelijkertijd geeft hij aan dat hij openstaat voor andere opties waarmee de CO2 gereduceerd kan worden. De minister is hierover in overleg met partners uit de energiesector.

Bronnen:

  • FD, 6 december 2017, ‘Kabinet trekt weer € 12 mrd uit voor subsidie duurzame energie’
  • Rijksoverheid, 6 december 2017, ‘SDE+ regeling voor hernieuwbare energie opnieuw opengesteld’
  • Rijksoverheid, 6 december 2017, ‘Overzicht van de openstelling SDE+ 2018 in fases

Foto: Solar Spirit

Lees ook:

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.