‘Overheden, kom gauw met plannen infrastructuur opladen elektrische auto’s’

 

17 augustus 2015 – Na de beslissing van de Rijksoverheid om bijna € 6 mln te steken in de infrastructuur voor laadpalen is het nu de beurt aan de andere overheden om met plannen te komen.

De Vereniging RAI wijst erop dat gemeenten, provincies of regio’s heel snel (voor 15 september) met plannen moeten komen.

Uit een bericht van de Vereniging RAI
‘(…) De Rijksoverheid ziet goede laadinfrastructuur als noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle introductie van de elektrische auto en voor het benutten van economische kansen voor Nederland. Zij wil dit met een financiële bijdrage ondersteunen. Als onderdeel van de Green Deal laadinfrastructuur stelt zij een bijdrage beschikbaar aan mede-overheden (gemeente, provincie of regio) voor het realiseren van laadinfrastructuur.
De Europese Commissie heeft daarmee recent ingestemd en geoordeeld dat zij dit niet als (verboden) staatssteun middels subsidie ziet.
Met deze in juni gesloten Green Deal slaan 12 markt- en overheidspartijen de handen ineen voor het realiseren van publiek toegankelijke laadinfrastructuur. Zo faciliteren zij de groei van het elektrisch wagenpark, waardoor ook de kosten van laadpalen omlaag gaan. Zij doen dat omdat voor publieke laadinfra de businesscase nu nog niet sluitend te maken is. RAI Vereniging is medeondertekenaar.
De Ministeries van Economische zaken en Infrastructuur en Milieu stellen over een periode van 3 jaar (juli 2015 tot juli 2018) samen € 5,7 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een budget bepaald. Toekenning is op basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, zolang het budget daarvoor ruimte biedt.
De rijksbijdrage is beschikbaar voor alle mede-overheden (gemeente, provincie of regio) in Nederland die bereid zijn de uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur te stimuleren en die voldoen aan de gestelde randvoorwaarden.
Daarbij wordt wordt onder meer de voorwaarde gesteld van een verplichte minimumbijdrage door de mede-overheid én van een private partij, van ieder €500,- per laadpaal. Partijen die in aanmerking komen voor private bijdragen zijn bijvoorbeeld bedrijven, leasemaatschappijen, autodealers, werkgevers of de EV-rijder zelf. Ook netwerkbedrijven en netbeheerders kunnen de private bijdrage leveren mits de deze wordt geleverd uit eigen middelen (winst) en niet verrekend wordt in de stroomtarieven.
Overheden kunnen, als zij voor 1 april 2016 een concessie of vergunning willen verlenen, hun aanvraag indienen tot 15 september 2015. (…)’

RVO over de ‘Green Deal’
‘(…) Op dit moment staan er zo’n 6.000 laadpalen in de openbare ruimte. Via de Green Deal kan dit met ca. 8.000 laadpalen worden uitgebreid. Uitbreiding van laadinfrastructuur is essentieel voor de marktontwikkeling van elektrisch rijden en optimale benutting van de batterijcapaciteit van plug-in auto’s. De Green Deal heeft tot doel om binnen 3 jaar de belemmeringen rond de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur weg te nemen en een rendabele businesscase mogelijk te maken. (…)’

Bronnen
RAI, 13 augustus 2015: Rijksbijdrage aan publieke laadinfrastructuur
RVO, 9 juni 2013: Green Deal voor laadinfrastructuur elektrisch vervoer

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.