Overheid: ‘Nog 1000 tot 1500 windmolens op land nodig’

14 juli 2016‘Er zijn grof gerekend nog tussen de 1000 en 1500 nieuwe molens op land nodig.’  Dat meldt de overheid op een nieuwe website www.windopland.nl. De overheid is de site begonnen ter ondersteuning van de uitvoering van het beleid.

Uit de verantwoording van de website
‘In 2020 willen we 6.000 MW elektriciteit uit windmolens op land halen. We moeten dus nog een vermogen van ruim 3.000 MW bijbouwen. Als je uitgaat dat een gemiddelde windturbine een vermogen van 2 tot 3 MW heeft, dan zijn er grof gerekend nog tussen de 1000 en 1500 nieuwe molens nodig. Nieuwere turbines kunnen al meer dan het dubbele produceren. We wekken met 6000 MW in 2020 genoeg elektriciteit op voor 4,5 miljoen huishoudens, ofwel 60 % van alle Nederlandse huishoudens.’

De nieuwe website bevat veel informatie over het beleid, nut en noodzaak, inspraak en participatie. Er valt veel te lezen over geluid, slagschaduw, de effecten voor de natuur, de invloed op de waarde van omliggende huizen, etc.

Uit de website
‘(…) We hebben windenergie nodig omdat het schoon en oneindig is. We produceren het zelf en zijn dus minder afhankelijk van energie uit andere landen. (…) Met alleen zonne-energie redden we het niet. Een windmolen produceert net zoveel stroom als twaalf voetbalvelden met zonnepanelen. (…) Met alleen zonne-energie redden we het niet. Een windmolen produceert net zoveel stroom als twaalf voetbalvelden met zonnepanelen. (…) Windmolens staan minimaal 400 meter van de dichtstbijzijnde huizen. Dan is het geluid van een windmolen vergelijkbaar met het geluid van een koelkast.(…)’

 

Bronnen
Website Windenergie op Land

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.