reactorgebouw van de hogefluxreactor (HFR) in Petten, uitsnede uit foto Energieonderzoek Centrum Nederland 2006, CC BY-SA 3.0

Overheid betaalt 117 miljoen voor afvoer kernafval Petten

reactorgebouw van de hogefluxreactor (HFR) in Petten, uitsnede uit foto Energieonderzoek Centrum Nederland 2006, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia

De overheid reserveert opnieuw geld om historisch radioactief afval van de kernreactor in Petten op te ruimen en de gebouwen te ontmantelen. In 2018 zal het gaan om 117 miljoen, schrijft Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit-minister Carola Schouten aan de Kamer. 

Afgelopen december werd al bekend dat de Hoogambtelijke Werkgroep Nucleair Landschap verwacht dat de staat ongeveer 100 miljoen euro moet uittrekken voor het afvoeren van het kernafval uit Petten. In een brief aan de kamer, laten de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) nu gezamenlijk weten dat ze in 2018 117 miljoen euro zullen reserveren voor het afvoeren van het afval en het ontmantelen van de gebouwen.

‘Intrinsiek risico’

‘Oud-Petten’ moet ruimte maken voor een Health & Energy Campus waar publieke en private partners samen werken aan onderzoek in toepassingsgerichte oplossingen, zoals de radioactieve isotopen waar de kerncentrale de afgelopen decennia veel kennis mee opgebouwd heeft. Petten levert wereldwijd bijna een derde van de medische isotopen voor de behandeling van onder meer kanker en hart- en vaatziekten. Het Nederlands-Argentijns bedrijf ICHOS gaat een nieuwe kernreactor bouwen die de bijna zestig jaar oude reactor rond 2025 moet vervangen.

Volgens eigenaar Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) is het niet alleen financieel onhaalbaar om het afval te verplaatsen, maar zit er ook een ‘intrinsiek risico’ aan. Eerder stelde het tegenover de NOS dat het afval in Petten veilig, maar ongesorteerd, opgeslagen is momenteel in 1600 vaten. Een aantal vaten is gaan roesten. Omdat niet duidelijk is wat precies in elk vat zit, en of het bijvoorbeeld om hoog- of laag radioactief afval gaat, kost het verwijderen van het afval veel extra tijd en onderzoek. De noodlijdende eigenaar stelde eerder dat het eerder niet alleen financieel onhaalbaar maar ook riskant was om de vaten naar de centrale opslag Covra in Zeeland over te brengen.

‘Ongeoorloofde staatssteun’

In totaal is de overheid de afgelopen twintig jaar ruim 260 miljoen euro kwijtgeraakt aan het opruimen en afvoeren van kernafval, stelt stichting Laka, een documentatiecentrum op het gebied van kernenergie. In 2017 diende het hier al een klacht tegen in bij de Europese Commissie. Staatsbedrijf Covra zou ongeoorloofde staatssteun geven door kernafval op te slaan, te onderzoeken en te bergen, zonder de reële kosten daarvan aan de producenten door te berekenen. Dit zou in strijd met Europese regels zijn, die stellen dat producenten voor alle kosten op moeten draaien. Zonder subsidie zou de nucleaire industrie echter onbetaalbaar zijn, stellen onderzoekers als Machiel Mulder, hoogleraar energiemarkten aan de universiteit van Groningen.

Voor de kostenverdeling van de ontmanteling van de kernreactor in Dodewaard voeren vertegenwoordigers van de betrokken partijen nog gesprekken, schrijft de minister. Het gaat hierbij om de NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN), Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor (NEA), Vattenfall, Engie, Uniper en Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) en de Staat. Anders dan in Petten, gaat het in Dodewaard om een voormalig commerciële energiecentrale. 

Lees ook:

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.