Overheid en bedrijven sluiten akkoord voor energiebesparing huishoudens

Overheid en bedrijven sluiten akkoord voor energiebesparing huishoudens

23 mei 2017 – Het doel van 100 petajoule (PJ) energiebesparing in 2020 uit het Energieakkoord is een stap dichterbij. Het kabinet, energieleveranciers, netbeheerders en bedrijven voor  besparingsproducten en -diensten  hebben vandaag afspraken gemaakt rond energiebesparingen bij huishoudens en klein-zakelijke verbruikers.

Uit een persbericht van de Rijksoverheid
‘(…) Dit convenant staat gelijk aan een besparing van het energieverbruik (elektriciteit en gas) van ongeveer 150.000 huishoudens. Onderzoekscentrum ECN heeft doorgerekend dat de afspraken 10 PJ energiebesparing bijdragen aan de doelstelling voor 2020. Dat maken minister van Economische Zaken, Henk Kamp en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk vandaag bekend.

Minister Kamp: ‘Inzet van iedereen nodig, ook van burgers’

Energietransitie zaak van iedereen
Minister Kamp: “Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen is de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie noodzakelijk. Deze opgave wordt makkelijker gehaald als de vraag naar energie daalt. Om deze doelen te kunnen bereiken is de inzet nodig van iedereen: van de overheid, van bedrijven én van burgers. Het vandaag gesloten convenant, dat een forse energiebesparing van 10PJ mogelijk maakt, is hiervan een goed voorbeeld. Ik ben blij dat we samen met alle verschillende partijen hebben afgesproken dat we maatregelen nemen die ertoe leiden dat mensen meer inzicht krijgen in hun energieverbruik. Meer inzicht in verbruik kan leiden tot energiebesparing, dit kan een huishouden een gemiddelde goedkopere energierekening opleveren van € 45 per jaar.”

Stimuleren aanschaf warmtepompen en zonneboilers
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse bedrijven en huizen minder door gas en meer door duurzame bronnen worden verwarmd. Om die reden stelt het ministerie van Economische Zaken voor de jaren 2017 tot en met 2020 in totaal € 160 miljoen beschikbaar voor de ISDE-regeling. Met de ISDE-regeling wordt de aanschaf van onder meer kleinschalige warmtepompen en zonneboilers gestimuleerd. Zo kan de CO2-uitstoot verder worden teruggedrongen. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen op een betaalbare manier worden gemaakt. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 23 mei 2017: Overheid en bedrijven sluiten akkoord voor energiebesparing huishoudens
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Zie ook
FluxEnergie, 23 mei 2017: Essent: ‘Convenant Energiebesparing goede eerste stap, maar er is meer nodig’
FluxEnergie, 23 mei 2017: De inhoud van het convenant over de energiebesparing door huishoudens

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.