Overheid maakt ‘reclame’ voor nieuwe subsidieregeling ISDE

5 januari 2016 – Via RVO.nl maakt de Rijksoverheid ‘reclame’ voor de ISDE-subsidie: ‘Nieuwe regeling ISDE biedt kansen voor duurzame energie’.

Uit de tekst over de nieuwe regeling
‘(…) Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Waarom deze subsidie?
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

Hoeveel subsidie is er?
In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. Voor zowel particulieren als de zakelijke gebruikers is er voldoende budget. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten, die vanaf 4 januari 2016 op www.rvo.nl/isde staan. De apparaten op de lijst komen in aanmerking voor subsidie. Deze lijsten worden continu uitgebreid en bijgewerkt. (…)’

 

Bronnen
RVO.nl, 4 januari 2016: Nieuwe regeling ISDE biedt kansen voor duurzame energie
Apparatenlijsten
Foto links: deel zonneboiler installatie (Vaillant), foto rechts warmtepompinstallatie (Vriend Duurxaam)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.