‘Overheid moet snel iets doen tegen koolmonoxide-vergiftiging door cv-ketels’

‘Overheid moet snel iets doen tegen koolmonoxide-vergiftiging door cv-ketels’

21 november 2016De overheid moet zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels terug te dringen. Er moet nu eindelijk een wettelijk verplichte erkenningsregeling voor installateurs  komen, vindt UNETO-VNI.

Een jaar geleden stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een wettelijk verplichte erkenningsregeling voor installateurs voor, maar die is nog steeds niet ingevoerd.

Uit een bericht van UNETO-VNI
‘(…) Juist zo’n verplichte erkenningsregeling kan volgens de coalitie ‘Stop de sluipmoordenaar’ het aantal koolmonoxide-ongevallen terugdringen. Jaarlijks vallen er 5 tot 10 doden en honderden gewonden als gevolg van te hoge concentraties koolmonoxide bij cv-ketels. De coalitie Stop de Sluipmoordenaar bestaat uit Installateurskoepel UNETO-VNI, Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, Brandweer Nederland, Netbeheer Nederland, VeiligheidNL, VACPuntWonen en CoGDEM NL.
Volgens voorzitter Titia Siertsema van installateurskoepel UNETO-VNI moet de overheid haast maken met maatregelen om koolmonoxide-ongevallen te voorkomen. ‘We hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden. In het Verenigd Koninkrijk heeft de invoering van wettelijke eisen voor installateurs geleid tot een daling van het aantal koolmonoxideslachtoffers. Britse monteurs moeten voldoen aan zware vakbekwaamheidseisen en zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen. Laten we dat model zo snel mogelijk invoeren in ons land. De opzet ervan ligt al klaar, dus waar wachten we op?’

Vereniging Eigen Huis
Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis vindt dat huizenbezitters erop moeten kunnen rekenen dat monteurs vakbekwaam zijn. ‘Een erkenning op bedrijfsniveau is onvoldoende, want uiteindelijk is het de cv-monteur die bij klanten over de vloer komt.’

Consumentenbond
Directeur Bart Combée van Consumentenbond wijst op het belang van strenge eisen voor cv-monteurs. ‘Wij vinden het belangrijk dat in de nieuwe eisen ook de controle van de rookgasafvoer meegenomen wordt. Die wordt nu bij installatie en onderhoud van cv-ketels vaak over het hoofd gezien, met koolmonoxideongevallen als gevolg.’ (…)

Netbeheer Nederland
Netbeheer Nederland roept de overheid op de voorlichting over koolmonoxidegevaar bij cv-ketels te intensiveren. Directeur André Jurjus pleit daarnaast voor het opzetten van een centraal incidentenregister koolmonoxide. ‘Zo zien we of de maatregelen die we nemen ook het gewenste effect hebben.’ (…)’

‘Koolmonoxide is een sluipmoordenaar’

Uit een bericht van BNR
‘(…) Charles Meijers van Brandweer Nederland doet een dringende oproep: ‘Iedereen heeft het erover dat we de kwaliteit moet verbeteren, maar dan moeten de omstandigheden wel zodanig zijn dat de kwaliteit kán verbeteren.’
De problemen hebben te maken met de huidige regelgeving. ‘Op dit moment is het zo dat iedereen die naar de Kamer van Koophandel stapt en zegt CV-monteur te zijn, CV-monteur is. We moeten af van die situatie. Er is een erkenningsregeling nodig, maar dat werkt alleen als het voor iedereen geldt’, aldus Meijers.
PvdA-Tweede Kamerlid Albert de Vries pleit al twee jaar voor een aanscherping van de regels, maar vindt geen gehoor bij minister Stef Blok. ‘Hij blijft volhouden dat er nog nader overleg nodig is. Al die tijd lopen mensen wel het risico. Koolmonoxide is echt een sluipmoordenaar. Je merkt er niks van’, zegt De Vries.
‘Zelfregulering in deze zo versnipperde sector, waar zo op prijs wordt geconcurreerd, werkt gewoon onvoldoende. Er blijven ieder jaar slachtoffers vallen. Ik vind dat de minister wel heel veel tijd neemt om met maatregelen te komen’, besluit De Vries. (…)’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.