‘Overheid verdient jaarlijks 200 mln aan zonne-energie’


25 januari 2017
De Nederlandse overheid verdient momenteel jaarlijks zo’n € 200 mln aan zonne-energie. Dat meldt Solar Magazine op basis van een later vandaag te verschijnen Nationaal Solar Trendrapport 2017.

Uit een bericht van Solar Magazine
‘(…) Uit het Nationaal Solar Trendrapport 2017 blijkt onder meer dat de jaarlijkse baten van de zonne-energiesector voor de Nederlandse staatskas 200 miljoen euro bedragen. Het getal is een van de voornaamste uitkomsten van het gedeelte van het trendrapport dat aandacht besteed aan de marktcijfers.
Een ander belangrijk onderdeel van het trendrapport is de jaarlijkse enquête die gericht is op trends en ontwikkelingen. Hieruit blijkt onder meer dat bijna de helft van de respondenten (red. 49 procent) de komende 5 jaar de grootste kansen in de woningbouw ziet. Verder wil 52 procent van de geënquêteerden binnen nu 2 jaar energieopslagystemen opnemen in zijn portfolio. (…)’

Bronnen
Solar Magazine, 24 januari 2017: Nationaal Solar Trendrapport 2017: ‘Nederlandse staat verdient jaarlijks 200 miljoen euro aan zonne-energie’
Foto: Nuon

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.