Overijssel gaat grote bedrijven vragen minder energie te gebruiken

30 september 2015 – Overijssel gaat met de zeven grootste energieverbruikers in de provincie in overleg om te kijken hoe zij minder energie kunnen gebruiken. Gedeputeerde Lievers wil harde afspraken met ze maken.

Uit een bericht van Tubantia
‘(…) Erik Lievers, gedeputeerde van de provincie Overijssel, probeert met de zeven grootste energieverbruikers van Overijssel afspraken te maken over energiebesparing. Deze zeven bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor 7 procent van het energiegebruik in de provincie. Door ‘bij elkaar in de keuken te kijken’, denkt Lievers dat bedrijven elkaar op ideeën kunnen brengen om energie te besparen. Het gaat daarbij niet om maatregelen die te maken hebben met het ‘primaire’ bedrijfsproces, maar met maatregelen op het terrein van bijvoorbeeld isolatie en verlichting. Lievers hanteert daarbij een olievlekstrategie: de zeven bedrijven waarmee hij eerder deze week sprak krijgen de vraag voorgelegd of zij op hun beurt ook twee of drie bedrijven kunnen uitnodigen voor deelname aan het project. Om welke bedrijven het gaat en hoeveel energie zij verbruiken, wil Lievers niet zeggen. Energiebesparing is voor grootverbruikers niet vrijblijvend. Ondernemingen die meer dat 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 kuub gas per jaar verbruiken zijn verplicht een onderzoek te doen. Ze worden vervolgens gevraagd mee te doen aan speciale regelingen. Zo is er een ‘Energiefonds’, van waaruit leningen worden verstrekt voor investeringen in energieopwekking en -besparing. Dat fonds is bedoeld voor grote investeringen, met leningen vanaf 1 miljoen euro. Voor energiescans kon subsidie verkregen worden tot maximaal 15.000 euro. (…)’

Overijssel heeft een programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) dat is gericht op de bevordering van het gebruik van duurzame energie en op het realiseren van energiebesparing. Het Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen.

Bronnen
Tubantia, 28 september 2015: Rem op energie. Overleg met grootverbruikers (via Blendle)
Website Nieuwe Energie Overijssel 
Energiefonds Overijssel

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.