In overleg met de huurders naar nul-op-de-meter

In overleg met de huurders naar nul-op-de-meter

4 augustus 2016 – Corporatie Woonborg in Roden gaat een woonblok van 33 woningen ombouwen tot nul-op-de-meter-woningen. Dat gebeurt in nauw overleg met de huurders. De voorbereiding kostte door het intensieve overleg wel een extra jaar, maar de bewoners zijn nu bij alles betrokken, tot en met de selectie van de aannemer.

Uit een bericht van Woonborg
‘(…) In de Bomenbuurt in Roden renoveert Woonborg 33 rijwoningen naar energieneutrale NOM-woningen. NOM staat voor Nul op de Meter en houdt in dat een woning gedurende een jaar net zoveel energie produceert als verbruikt. De energie voor deze woningen wordt opgewekt met zonnepanelen. De opgewekte energie wordt door een warmtepomp omgezet naar warm tapwater en verwarming. De energie-opbrengst is over een jaar gemeten voldoende voor een gemiddeld gezin van drie personen.  (…)
Om deze investering te kunnen doen – er wordt in dit project € 3 miljoen geïnvesteerd – berekent Woonborg een Energieprestatievergoeding (EPV) aan huurders door. Dit houdt in dat huurders een gedeelte van de energielasten straks rechtstreeks aan de woningcorporatie betalen. Woonborg berekent € 1 per m2 en garandeert huurders dat ze niet meer woonlasten gaan betalen dan voor de renovatie. De EPV wordt in rekening gebracht als het project is afgerond. Voor de overige woningverbetering vraagt Woonborg geen huurverhoging.

12 maanden voorbereidingstijd 
De voorbereiding voor dit project nam een jaar in beslag. Net als bij andere woningverbeteringsprojecten werkte Woonborg nauw samen met de huurders. Een afvaardiging van de huurders en de huurdersvereniging AH WOON neemt totdat de renovatie is afgerond, deel aan een projectcommissie. Huurders hebben hierin een adviserende en meedenkende rol. Ze waren ook betrokken bij de aanbestedingsprocedure en selectie van de aannemer.

Extra maatregelen 
Op advies van de huurders zijn binnen dit renovatieproject in de Bomenbuurt extra maatregelen opgenomen. Omdat de woningen, die zijn gebouwd in 1965, gehorig zijn is besloten om een geluidsisolerende wand te plaatsen tegen woningscheidende muren. Na het plaatsen van de eerste wand zal getest worden of deze maatregel voldoet aan de eisen.

April 2017 gereed
Eerdere ervaringen laten zien dat een dergelijk renovatieproject voor de huurders ingrijpend is en voor veel overlast zorgt. Daarom zorgt Woonborg ervoor dat er woningen beschikbaar zijn als ‘rustwoning’. Het project moet in april 2017 gereed zijn. (…)’

Interview met projectleider Woonborg
Aedes had een interview met de projectleider van Woonborg, Pieter de Jong
‘(…) [Pieter de Jong:] ‘In september vorig jaar hebben we drie bewonersavonden georganiseerd. De opkomst was hoog. Er waren iedere avond ongeveer twintig bewoners, soms met familie. We hebben met hen drie scenario’s besproken. Energiebesparing door labelstappen en daarbij een huurverhoging. Sloop of renovatie naar energieneutrale nul-op-de-meter-woningen. De bewoners kozen in grote meerderheid voor NOM. Ook omdat de woningen door deze renovatie een betere uitstraling krijgen. “Het lijkt weer nieuwbouw”, hoorde ik bewoners zeggen. Bovendien hoeven zij hun woning niet uit. Ook de comfortverbetering is voor hen belangrijk. Ze hebben straks bijvoorbeeld geen last meer van optrekkende kou.’ (…)
‘We hebben een projectcommissie samengesteld waarin behalve huurders ook een afvaardiging van WOON, de algemene huurdersvereniging van Woonborg, zitting heeft. De projectcommissie was betrokken bij de aanbestedingsprocedure en bij de selectie van de aannemer. Daarbij hebben de bewoners vooral gelet op de planningsmogelijkheden van de aannemer en de mogelijkheden om de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. (…)’

 

Bronnen
Woonborg, 26 juli 2016: 33 woningen in Roden worden ‘NOM’
Aedes, 2 augustus 2016: Woonborg betrekt bewoners bij nul-op-de-meter-renovatie
Illustratie Woonborg

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.