Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem

151008-NewSpelregelsRapport
Overlegtafel Energievoorziening
‘Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem
September 2015, 68 pagina’s

Samenvatting
Aan de Overlegtafel Energievoorziening spreken Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Duurzame Energie-Koepel, Natuur en Milieu, VEMW, ODE-Decentraal, Gasunie en het ministerie van Economische Zaken (als toehoorder) over de toekomst van het energiesysteem. Uitgangspunt is het Energieakkoord voor duurzame groei, dat de ambitie heeft Nederland in 2023 op 16% duurzame energie te brengen, substantieel energiebesparing te realiseren en de economische structuur te versterken. Het Energieakkoord legt de basis voor de verdere groei van duurzame energie na 2023.

De Overlegtafel voorziet dat de uitdagingen van een gedecentraliseerd energiesysteem met een groot aandeel weersafhankelijke productie slechts ten dele of alleen tegen hoge maatschappelijke kosten in het huidige systeem van afspraken, prikkels, regels en rolverdelingen kunnen worden opgevangen. Er zijn dus aanpassingen aan en vernieuwingen van dat systeem nodig. Nieuwe partijen, zoals coöperaties, aggregators, dienstverleners, ICT bedrijven etc. moeten een laagdrempelige toegang tot het systeem krijgen.

Daarvoor moeten snel stappen worden gezet, omdat deze aanpassingen veel voorbereiding en inwerktijd vergen. Bovendien moeten nieuwe spelregels tijdig aangekondigd worden om te grote marktverstoringen te voorkomen.

Meer informatie
Netbeheer Nederland, persbericht, 8 oktober 2015: Breed draagvlak voor toekomstige veranderingen in het energiesysteem (pdf, 2 pag.)
FluxEnergie, 8 oktober 2015: ‘We moeten ons nu al voorbereiden op massale duurzame stroomproductie’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.