OVV: ‘Tempo versterking niet in lijn met ontwikkeling aardbevingsrisico’

30 maart 2017De versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied is een enorme opgave die nog jaren zal duren. Intussen gaat de gaswinning, en daarmee waarschijnlijk het aardbevingsrisico, naar beneden. ‘Hoe langer het duurt voordat woningen worden versterkt, hoe meer de vraag rijst of het op dat moment nog nut heeft’, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De versterkingsopgave in Groningen is complex en groot, aldus de Raad. Volgens de OVV moeten 1450 woningen zeer waarschijnlijk versterkt worden, in 2017 worden nog eens 5000 woningen geïnspecteerd. (Andere organisaties, zoals onlangs woningcorporatie Lefier, komen met veel hogere aantallen.) De versterking zou binnen vijf jaar moeten gebeuren, volgens het ministerie van EZ gerekend vanaf het moment van inspectie en volgens provincie en gemeenten vanaf 1 januari 2016. Maar in het huidige tempo gaat dat niet lukken, aldus de Raad. Het kan daarom zo zijn dat voor sommige gebouwen versterking niet meer nodig is.

Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
‘(…) Gezien de omvang van de versterkingsopgave en het huidige tempo daarvan, is het denkbaar dat een deel van de versterkingen pas plaatsvindt tegen de tijd dat het aardbevingsrisio is afgenomen. De minister van EZ heeft aangegeven dat de vraag naar gas na 2020 waarschijnlijk zal afnemen en de gaswinning in stappen kan worden gereduceerd naar 7 miljard Nm³ in 2029. Hoewel geen zekerheid bestaat over het precieze effect van een afname in de productie op het ontstaan van aardbevingen, is het de verwachting dat het aardbevingsrisico afneemt. Hoe langer het duurt voordat woningen worden versterkt, hoe meer de vraag rijst of het op dat moment nog nut heeft. De Raad constateert dat het tempo van de versterkingsopgave niet in lijn is met de ontwikkeling van het aardbevingsrisico. (…)’

Uit het persbericht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
‘(…) De overheid dient realistische verwachtingen te creëren over de kansen die de versterkingsoperatie biedt, maar ook over beperkingen daarvan. Daarbij dient men zich te realiseren wat de impact is op de betrokken bewoners en hun omgeving. (…)’

Bronnen
Onderzoeksraad voor Veiligheid, persbericht, 30 maart 2017: Aanpak problemen gaswinning te gefragmenteerd
Onderzoeksraad voor Veiligheid, rapport, 30 maart 2017: Aardbevingsrisico’s in Groningen. Stand van zaken opvolging aanbevelingen (pdf, 34 pagina’s)

Foto: NAM Platform

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.