Pakistaanse rechter verplicht staat klimaatbeleid na te leven

Klimaatzaak in Pakistan: Rechter verplicht staat klimaatbeleid na te leven

6 oktober 2015Toen de rechter Urgenda in het gelijk stelde en de Nederlandse staat oplegde vaart te maken met klimaatbeleid, werd verwacht dat gelijksoortige zaken in andere landen zouden volgen. Verrassend genoeg is er nu al navolging, in Pakistan. 

Een boer spande bij de Lahore High Court een rechtzaak aan tegen de Pakistaanse regering. Hij stelde dat de overheid zich niet houdt aan het eigen klimaatbeleid uit 2012. De rechter stelde de boer in het gelijk en verplichtte de staat het klimaatbeleid uit te voeren en een commissie in te stellen om dat te controleren, aldus de Canadese krant The Star. De rechtbank ging zelfs nog een stap verder door 21 commissieleden voor te stellen.

Uit het bericht van The Star
‘(…) in a second ruling, the judge named 21 people to the commission. He raised issues such as adaptation measures in the water and agricultural sectors, changes in how rivers flow, land degradation and extreme weather events. (…)
Judge Syed Mansoor Ali Shah found that “the delay and lethargy of the state in implementing the framework offend the fundamental rights of the citizens.” (…)’

Pakistan is erg kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. De boer die de zaak aanspande, waarschuwde voor  ‘major survival concerns for Pakistan, particularly in relation to the country’s water security, food security and energy security.’ Ook de Verenigde Naties benadrukken de kwetsbaarheid van het land. Door klimaatverandering wordt gevreesd voor langdurige droogtes, hittegolven, aardverschuivingen, overstromingen en cyclonen. En in de ranglijst van Germanwatch met de meest kwetsbare landen in 2013, staat Pakistan op 6.

Germanwatch over Pakistan
‘(…) Pakistan was also the target of extreme weather in 2013 and suffered a four-week long heatwave with temperatures continuously above 38°C, causing damage in all realms of society. The situation was significantly worsened by extensive flooding that plagued the country in August. (…)’

151006 Germanwatch

The Star haalt David Estrin aan, een specialist in milieurecht van het Centre for International Governance Innovation in Waterloo. Estrin stelt dat rechtbanken in India en Pakistan van nature nogal activistisch zijn. Hij verwacht meer klimaatzaken in de landen.

Estrin in The Star
‘(…) “India’s Supreme Court issued an order requiring municipalities to convert their fleet of buses from diesel to natural gas. They also have the ability to establish commissions and ensure that the government provides the money.
I think people are going to go to the court substantially now (more) than they have,” said Estrin, adding that politicians are elected for a few years and people have realized that they don’t take strong stands. “So yes, we will see more and more court challenges to ensure climate justice in future.” (…)’

Wie volgt?
Ook in andere landen worden mogelijk rechtzaken tegen de staat aangespannen om klimaatbeleid af te dwingen. In België spande de Klimaatzaak, ‘een groep verontruste burgers uit de media-, bedrijfs-, wetenschappelijke en kunstwereld’, ondersteund door duizenden mede-eisers, op 27 april 2015 een rechtzaak aan tegen de Belgische overheid. VPRO Tegenlicht: ‘In Noorwegen en Engeland worden intussen ook klimaatzaken voorbereid.’ En ook in Canada bestaat de kans op een klimaatzaak.

Lynda Collins, hoogleraar aan de University of Ottawa in The Star
‘(…) “We could certainly see a similar lawsuit in Canada, with a similar result,” she said. “Like Pakistan and Holland, our Charter protects the rights to life and security of the person, and federal inaction on climate change is a clear threat to both.” (…)’

Bronnen
The Star, 3 oktober 2015: Pakistan judge orders state to enforce climate policies
The Globe and Mail, 14 september 2015: Canadian courts could face climate-change cases in wake of Dutch ruling
UN Habitat, 2014: Islamabad, Pakistan: Climate Change Vulnerability Assessment
Germanwatch, november 2014: Global Climate Risk Index 2015
Website Klimaatzaak België
VPRO Tegenlicht, 20 september 2015: De klimaatzaak

Foto: Oxfam Novib
Tabel: Germanwatch

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.