Parijs-akkoord betekent halvering Nederlandse CO2 uitstoot in 2030

Het huidige klimaatbeleid in Nederland strookt niet met de ambitieuze doelstellingen uit het Parijs-akkoord. Afhankelijk van de verantwoordelijkheid die Nederland neemt bij het aanpakken van klimaatverandering, zou  de CO2-uitstoot voor het behalen van de 2 gr C-doelstelling in 2050 moeten zijn gedaald met zo’n 85-95% ten opzichte van 1990. Voor de 1,5 gr C-doelstelling komt dit neer op een emissiereductie van meer dan 100%. Voor beide doelstellingen geldt dat Nederland in 2030 de emissies met zo’n 40-50% zou moeten reduceren. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).….

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.