‘Parijs kan klimaat al niet meer redden’

19 oktober 2015 – De website Duurzaam Nieuws is buitengewoon somber over de VN-klimaattop in december in Parijs. ‘Parijs is bij voorbaat al mislukt. Maar dat zal niemand echt verbazen.’

Duurzaam Nieuw baseert zijn sombere conclusie op een aantal zaken:

  • ‘De aanmelding van nationale klimaatplannen [is] gesloten. Wanneer de aangekondigde maatregelen van alle landen volledig en op tijd zouden worden uitgevoerd, zal de gemiddelde temperatuur op aarde minimaal met 3 graden stijgen. En dat is dus al ruim boven de als veilig geachte 2-graden grens, die de doelstelling voor de uitkomst van Parijs moet zijn.’
  • ‘Een massale lobby van grote vervuilers dreigt het succes van de klimaatconferentie COP21 in Parijs vooraf al te ondermijnen.’
  • ‘In de laatste versie van het akkoord [komen] scheepvaart en luchtvaart niet meer [voor], terwijl deze sectoren samen verantwoordelijk zijn voor maar liefst 8% van de CO2-uitstoot — een aandeel dat bovendien eerder toe- dan afneemt.’
  • ‘Ook het voornemen om de subsidies op fossiele brandstoffen uit te faseren, is verdwenen uit het ontwerpakkoord.’

‘(…) Toch vragen tientallen acties in de aanloop naar COP21 aandacht voor de urgentie van de oplossing van het klimaatprobleem. Zoals de wandeltocht van een maand door Marjan Minnesma van Urgenda.  Kijkend naar de huidige stand van zaken zijn die nogal zinloos, want ze hebben geen enkele invloed op de uitkomst van de onderhandelingen die uitsluitend gevoerd worden door landen, en ook niet op het werk van de lobbyisten die hun werk al lang gedaan hebben. NGO’s zijn uitsluitend toeschouwers. Waarom voeren ze geen wereldwijde actie om als maatschappelijke partijen een echte positie in de onderhandelingen te krijgen?
Met al die tegenstrijdige feiten en boodschappen is Parijs eigenlijk bij voorbaat al mislukt. Maar dat zal niemand echt verbazen. (…)’

 

Bronnen
Duurzaam Nieuws, 18 oktober 2015: Parijs kan klimaat al niet meer redden

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.