Paus roept op tot snelle aanpak van klimaatverandering – Kardinaal sluit boycot niet uit

Paus roept op tot snelle aanpak van klimaatverandering – Kardinaal sluit boycot niet uit

2 september 2016Gisteren hield de RK Kerk een ‘Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping’. Paus Franciscus deed een indringende oproep op snel in actie te komen tegen klimaatverandering. Een kardinaal sloot een ‘harde aanpak via een boycot’ niet uit.

De paus deed een appel op de mens ‘als hoeder van de Schepping’.

Uit een bericht van The Guardian
‘(…) Pope Francis has called for urgent action to stop climate change and proposed that caring for the environment be added to traditional Christian works of mercy such as feeding the hungry and visiting the sick.
In a message to mark the Catholic church’s World Day of Prayer for the Care of Creation that he launched last year, Francis said the worst impact of global warming was being felt by those who were least responsible for it – refugees and the poor. (…)
Francis described man’s destruction of the environment as a sin and accused mankind of turning the planet into a “polluted wasteland full of debris, desolation and filth”.(…)’

Uit een bericht van het Katholiek Nieuwsblad
‘(…) “We mogen in het licht van het verlies van biologische diversiteit en de vernietiging van ecosystemen – verschijnselen die vaak door ons onverantwoordelijk en egoïstisch gedrag veroorzaakt worden – niet opgeven of met onverschilligheid reagereren”, aldus de paus. De aarde, schrijft hij, wordt warmer, “deels door menselijk doen”, wat natuurrampen veroorzaakt maar ook bijdraagt aan de “crisis van de gedwongen migratie”. (…) Franciscus roept de gelovigen op “het kwaad dat wij ons gemeenschappelijk huis aandoen” te berouwen en afstand te nemen van een “verkeerd begrepen welstandscultuur” of een ongebreidelde consumptiedrang. (…) “De bescherming van het gemeenschappelijk huis verlangt een toenemende politieke consensus”, schrijft de paus. “In deze zin is het een reden voor tevredenheid dat de landen van de wereld in september 2015 de duurzame ontwikkelingsdoelen aangenomen” hebben, verwijst hij naar de omstreden ‘Agenda 2030’, waarover het Vaticaan zich in het verleden, net als over de eerdere en soortgelijke Millenniumdoelen, kritisch heeft uitgelaten. Regeringen hebben, stelt Franciscus, de plicht om aangegane verplichtingen na te komen, ondernemingen moeten “hun deel bijdragen” en de burgers moeten “eisen, dat dit gebeurt”. (…)’

Uit een bericht van het Nederlands Dagblad
‘(…) Volgens paus Franciscus vraagt de huidige ecologische nood de inzet van allen. ‘2015 was het warmste jaar ooit en 2016 wordt waarschijnlijk nog warmer’, schrijft Franciscus in zijn donderdag gepubliceerde tekst met de titel ‘Barmhartigheid schenken aan ons gezamenlijke huis’. Hij wijst erop dat deze klimaatveranderingen bijdragen aan de groeiende stromen vluchtelingen. ‘De armen van de aarde – hoewel ze het minst verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde – zijn het kwetsbaarst en merken er nu reeds de gevolgen van.’ (…)’

Kardinaal: ‘Desnoods een boycot om klimaat te redden’

Uit een bericht van Kerknet
‘(…) [Kardinaal Peter Turkson (Ghana) spoorde aan] om de druk op te voeren opdat de internationale klimaatdoelstellingen worden afgedwongen. Wij mogen daarbij een boycot voor bepaalde producten en het herroepen van investeringen in de sector van de fossiele brandstoffen niet uitsluiten. (…) Hij  herinnert eraan dat in Parijs werd afgesproken dat de opwarming van de aarde niet meer dan 2 graden mag bedragen. Bovendien moet er tegen 2070 een volledige overgang hebben plaatsgevonden van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dat besef is volgens de curiekardinaal helaas nog niet doorgedrongen tot bij bedrijven. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om ervoor te zorgen dat die doelstellingen worden gerealiseerd. (…)’

 

Bronnen
The Guardian, 1 september 2016: Pope Francis says destroying the environment is a sin
Katholiek Nieuwsblad, 1 september 2016: Paus op gebedsdag voor Schepping: ‘Aarde uitbuiten is zonde’
Nederlands Dagblad, 2 september 2016: Paus: zorg voor schepping werk van barmhartigheid (via Blendle)
Kerknet, 2 september 2016: Kardinaal Turkson wil desnoods boycot om klimaat te redden
Vatican Radio, volledige tekst toespraak paus Franciscus, 1 september 2016: Pope Francis: Message on World Day of Prayer for Creation
Foto’s: Vaticaan

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.