PBL: ‘Effect stimuleringsmaatregelen elektrisch vervoer onzeker’

10 oktober 2016Het effect van een aankoopsubsidie voor elektrische auto’s op de verkoop ervan is onzeker. Dat blijkt uit een ‘quickscan’ van het Planbureau voor de leefomgeving. Ook een laadtegoed voor kopers van een tweedehands stekkerauto lijkt weinig effectief.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzocht het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) het effect van een aankoopsubsidie op de verkoop van elektrische auto’s. Ook keek het bureau of de export van tweedehandse elektrische auto’s verminderd kan worden door kopers van een tweedehands stekkerauto een laadtegoed te verstrekken.

schermafbeelding-2016-10-10-om-1-36-28-pmUit een bericht van het PBL
‘(…) Het PBL onderzocht 3 aspecten die verband houden met deze door de Formule E-Team (FET) voorgestelde regelingen: de verhouding in kosten van elektrische auto’s ten opzichte van vergelijkbare benzineauto’s; de ervaringen in het buitenland met subsidieregelingen voor elektrische auto’s en de mogelijke effectiviteit van de voorgestelde subsidieregelingen. De wisselende ervaringen in het binnen- en buitenland en de modelanalyses die het PBL liet uitvoeren tonen een grote onzekerheid over de effectiviteit van deze subsidieregelingen.

Effectiviteit voorgestelde regelingen onzeker
Voor particulieren liggen de kosten van elektrische auto’s momenteel bij een bezitsduur van 6 jaar ongeveer € 3.000 tot 8.000 hoger dan die van vergelijkbare benzineauto’s. Een subsidie van € 6.000 in 2017, zoals door de FET voorgesteld, zou dat gat dus geheel of grotendeels dichten. Bij de aankoop van een auto baseert de consument haar keuze echter lang niet altijd alleen op financiële motieven. Zo zijn bijvoorbeeld ook de oplaadmogelijkheden en de actieradius van belang.
Het effect van een aanschafsubsidie op de nieuwverkopen van volledig elektrische auto’s is zeer onzeker, blijkt uit de raming van het PBL. Modeluitkomsten van CE Delft tonen voor deze subsidie slechts een beperkt effect: bij een aflopende subsidie, zoals voorgesteld door het FET, worden er circa 900 tot 3.600 extra verkochte elektrische auto’s verwacht in de periode tot en met 2020. Ook in Duitsland zijn de effecten van een vergelijkbare regeling beperkt gebleken. Als daarentegen de ervaringen uit Vlaanderen en de gemeente Den Haag voor geheel Nederland op geld zouden doen, dan zouden de extra verkopen door de aanschafsubsidie ver boven de 3.600 uitkomen.
De tweede voorgestelde actie van het FET, een oplaadtegoed om export van tweedehands elektrische auto’s te beperken, lijkt een beperkt positief effect te hebben. De tweedehands markt is internationaal. Als er een oplaadtegoed verstrekt wordt, worden tweedehands auto’s in Nederland aantrekkelijker en worden ze daardoor minder geëxporteerd. Maar de buitenlandse vraag is vermoedelijk groot en bovendien onvoorspelbaar, vanwege mogelijke toekomstige stimuleringsregelingen in verschillende landen. (…)’

Bronnen
Planbureau voor de leefomgeving, 7 oktober 2016: Toename aankoop elektrische auto’s onzeker
Planbureau voor de leefomgeving, rapport, 7 oktober 2016: Stimuleren van elektrisch rijden onder particulieren. Effectiviteit van een aanschafsubsidie en oplaadtegoed

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.