PBL: ‘Emissiehandel kan kosten CO2-reductie fors verlagen’

10 november 2016Landen moeten diep in de buidel tasten om hun klimaatbeloftes na te komen, en nog dieper als de CO2-reductie ook echt zo groot moet zijn dat de opwarming van de aarde onder de 2 of zelfs 1,5 graden blijft. Als landen hun emissiedoel kunnen halen, door CO2-uitstoot in andere landen te verminderen, zou dat flink schelen in de mondiale kosten, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

Uit een bericht van het PBL
‘(…) De onderzoekers hebben een inschatting gemaakt van de kosten om de zogenaamde INDCs (Intended Nationally Determined Contributions; de klimaatplannen die landen hebben ingediend in aanloop naar Parijs) te halen, en ook van de kosten van ambitieuzere scenario’s. Deze ambitieuzere scenario’s zijn gericht op het halen van de klimaatdoelen van Parijs op een kosteneffectieve manier.

Jaarlijkse kosten voor minst ambitieuze INDC-doelstellingen geschat op $58-135 miljard
Diverse landen hebben een INDC ingediend met een bandbreedte in emissiereductiedoel. Vaak wordt de bovenkant van deze bandbreedte afhankelijk gemaakt van  de mogelijkheid tot internationale financiering. De mondiale kosten voor het halen van de minst ambitieuze INDC-doelstellingen bedragen naar schatting $ 58-135 miljard in 2030, waarbij de bandbreedte afhankelijk is van referentieaannames.
Circa 70% van deze kosten vindt naar verwachting plaats in de klassieke geïndustrialiseerde landen – de Verenigde Staten, Canada, Europa, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. Samen zijn deze landen nu verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de mondiale emissies. De naar verhouding hoge kosten voor deze landen reflecteren de hogere reductiedoelstellingen van deze landen.

Additionele kosten voor meest ambitieuze INDC voornamelijk in ontwikkelings- en zich industrialiserende landen
De additionele kosten voor het halen van de meest ambitieuze INDC-doelstellingen worden ingeschat op $ 39-56 miljard, waarvan $ 33-46 miljard in ontwikkelings- en zich industrialiserende landen. Deze laatste kosten kunnen grotendeels worden opgevat als de vraag naar internationale financiering door deze landen.

Emissiehandel zou kosten drastisch kunnen verminderen
De kosten om de INDC-doelstellingen te halen zouden flink lager kunnen uitvallen als emissiehandel tussen landen zou worden toegestaan. Ter indicatie: de mondiale mitigatiekosten voor het halen van de minst ambitieuze INDCs zouden 55% lager kunnen uitvallen indien emissiehandel wordt toegestaan. Voor ontwikkelings- en zich industrialiserende landen is dit zelfs 85%.

Kosten voor 2°C veel hoger dan kosten huidige INDCs
De meest ambitieuze INDC-doelstellingen leiden tot een emissiereductie van ongeveer de helft die nodig is voor het 2°C-doel. De kosten van het halen van 2°C zijn echter veel hoger (een factor 3 tot 3,5) dan de kosten van het halen van de doelstellingen van de INDCs. Het grootste deel van deze kosten zullen worden gemaakt in China, India en Rusland, aangezien deze landen nog een groot potentieel hebben om emissies verder te reduceren dan hun INDC-doelstellingen. De financiering van deze kosten zal nog een moeilijk politiek vraagstuk worden. (…)’

Uit de notitie van het PBL
‘(…) However, allowing for flexible mechanisms between regions could reduce global costs substantially, as countries with relatively high marginal abatement costs can partially achieve their target by paying for emission reductions in regions with relative low costs. Global costs can be reduced by 56% under the unconditional INDC scenario, and by 44% under the conditional INDC scenario, by reducing emissions wherever it is cheapest to do so. The reduction in costs is larger under the unconditional INDC scenario, as here the regional emission reduction targets are less evenly distributed (see Figure 1). Countries without a substantial reduction target relative to the baseline (India, Japan, Russian Federation) could profit by reducing emissions domestically and selling emission credits, but both OECD and non-OECD countries could benefit strongly by allowing flexibility mechanisms in their INDC. (…)’

Bronnen
PBL, 9 november 2016: Tweegradendoelstelling: Qua emissiereductie halverwege, maar qua kosten pas op een derde
PBL, notitie, 9 november 2016: Global and regional abatement costs of INDCs and of enhanced action to levels well below 2 °C and 1.5 °C

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.