PBL maakt deel uit van topinstituut voor klimaatadaptatie

Nederland, Japan en de Verenigde Naties hebben het initiatief genomen tot oprichting van een Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) in Nederland. Het ministerie van IenM zette een handtekening voor de oprichting van het instituut. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt deel uit van het GCEA. Het PBL kan vanuit wetenschappelijkke hoek bijdragen door kennis van onder meer overstromingen, droogte, landbouw en stedelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie. …. [Persbericht] 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.