PBL: ‘Nederland zou vanaf 2030 met steenkool moeten stoppen’

27 februari 2016Pieter Boot, hoofd van de sector Klimaat, Lucht en Energie van het Planbureau voor de Leefomgeving, vindt het ‘het overwegen waard’ om wettelijk vast te leggen dat Nederland vanaf 2030 stopt met steenkool als brandstof voor centrales.

160227-Pieter BootPieterBootBoot schrijft dit in een opiniebijdrage op Energiepodium.nl.  In die bijdrage schildert hij de discussies in Duitsland over de ‘Kohleausstieg’.
Boot vindt dat Nederland van de Duitse opstelling kan leren.
‘Allereerst dat een land met een veel groter kolenaandeel in de stroomvoorziening dan het onze, in een veel sterkere traditie van kolenmijnbouw, zich toch voor de emissies daarvan verantwoordelijk voelt. Men schuift dat niet op het Europese emissiehandelssysteem af, maar vindt het ook een Duits probleem. Dat is een besef dat in Nederland nog niet overal gedeeld wordt. Wij hebben soms de neiging te veronderstellen dat ETS de klimaatopgave in de elektriciteitsvoorziening gaat oplossen.’
‘In de Duitse discussie over kolenstroom staat het verantwoordelijkheidsgevoel voor het behalen van de eigen doelen voorop: in 2050 moet de broeikasgasemissie met 80-95% omlaag. (…) Daar past geen kolen in, daarover is men het eens. ‘
Omdat Duitsland er niet op vertrouwt dat het Europese emissiehandelssysteem (ETS) soelaas gaat bieden, heeft de denktank Agora-Energiewende een plan ingediend om via een wet te voorzien in een stapsgewijze afname van de inzet van kolen. Boot: ‘Het voorstel gaat er vanuit dat de kolenstroom binnenlands vervangen wordt door nog meer stroom uit zon en wind en dat gascentrales voor de back-up gaan zorgen. Men realiseert zich dat door het ‘waterbedeffect’ van de emissiehandel de Duitse vermindering van broeikasgasemissies alleen tot een Europese vermindering leidt als de Duitse CO2-rechten na 2020 uit de Marktstabiliteitsreserve worden gehaald. Deel van het plan is het ETS zodanig te wijzigen dat dit mogelijk is.’
De conclusie van Boot:
‘In Duitsland geldt de gehele klimaatopgave als nationale verantwoordelijkheid. We kunnen voor onze energiedialoog van de concreetheid van het Duitse debat leren. Kolenstroom is eindig, ook bij ons. Een wettelijk vastgelegde uitstap – zij het via een emissiestandaard, zij het op andere wijze – gekoppeld aan vermindering van de daarmee samenhangende rechten in het ETS lijkt het overwegen waard. Het decennium na 2030 lijkt dan een logische termijn.’

Bronnen
Energiepodium, 24 februari 2016: De Duitse kolenuitstap – aandachtspunten voor Nederland
Zie ook
FluxEnergie, 14 januari 2016: Denktank: ‘Duitsland moet gefaseerd alle kolencentrales sluiten’
Agora, 11 januari 2016: How Germany can successfully exit coal by 2040
Foto: Bruinkoolcentrale Neurath door de fotograaf zodanig in de bloemetjes gezet dat het bijna een ‘groene’ centrale lijkt (foto RWE)
Foto Pieter Boot: Energie Nederland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.