Illustratie: The Emissions Gap Report 2017 A UN Environment Synthesis Report, p. 58

PBL wil ‘open debat’ over negatieve emissies

Illustratie: The Emissions Gap Report 2017 A UN Environment Synthesis Report, p. 58

Als beleidsmakers nog keuzes willen hebben over de manier waarop CO2 uit de atmosfeer gehaald moet worden, moeten ze het debat snel openen, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zonder zulke maatregelen moet in 2050 60 tot 75 procent minder CO2 uitgestoten worden dan in 2010, benadrukken ze in een commentaar in Nature Energy, mét dergelijke maatregelen is dat 40 tot 60 procent. Naast de omstreden opslag van CO2 (CCS), kan CO2 bijvoorbeeld ook opgeslagen worden in bossen en bouwmaterialen. 

Hoeveel toekomstscenario’s van toonaangevende wetenschappelijke instituten als het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stellen de klimaatdoelen niet behaald kunnen worden zonder technologieën die tot ‘negatieve C02-emissies’ leiden (Negative CO2 Emission Technologies, ‘NETs’), wordt er nauwelijks in geïnvesteerd, constateert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Veel leiders twijfelen of methoden als ondergrondse C02-opslag (CCS) wel op grote schaal moet worden toegepast, en betrokken burgers zijn vaak tegen.

Internationale afspraken ontoereikend

Zelfs als we op korte termijn toch zulke NETs zouden gaan inzetten, is veel meer emissiereductie nodig dan wat landen op dit moment in internationaal verband hebben afgesproken, waarschuwt het Planbureau opnieuw. Om onder de twee graden opwarming te blijven, zou de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2050 40 tot 60 procent lager moeten zijn dan in 2010. Zonder netto negatieve emissies zou dat zelfs 60 tot 75 procent moeten zijn. Het totaal vermijden van NETs maakt het halen van de klimaatdoelen dus extra moeilijk.

De vraag is dan ook vooral welke NETs worden ingezet, denkt het PBL, en de mate waarin. Methoden als de combinatie van bio-energie en C02-opslag (BECCS) krijgen veel kritiek, onder meer vanwege mogelijke effecten op landgebruik en het gebrek aan bewijs dat grootschalige toepassing van deze technologie werkt. Burgers zijn vaak tegen opslag van CO2 op hun omgeving, bijvoorbeeld omdat ze vrezen voor de gevolgen op hun directe leefomgeving.

Bossen, oceanen en CCU

Er zijn echter ook andere methoden om zogenaamde ‘negatieve emissies’ te realiseren. Zo suggereerde de VN in haar laatste Emissions Gap Report dat daarvoor ook natuurlijke mechanismes in bomen, planten en oceanen gebruikt kunnen worden. Zo zou het voorkomen van ontbossing en herbebossing in 2030 jaarlijks ruim 5 gigaton CO2 kunnen opleveren, berekenen de VN-onderzoekers. Daarnaast zijn er mogelijkheden om CO2 langdurig op te slaan in een veelheid materialen als bakstenen of isolatiematerialen (CCU). Het is belangrijk om snel ervaring op te doen met deze technologieën en te investeren in research & development, benadrukt het PBL.

Lees ook:

Bronnen:

Illustratie: The Emissions Gap Report 2017 A UN Environment Synthesis Report, p. 58

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.