Persverklaring namens de RvC van Alliander NV

Raad van Bestuur bouwt beloning af, parallel aan de wettelijke overgangsregeling
De Raad van Commissarissen (RvC) van Alliander is zich zeer bewust van de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van beloningen in de (semi-)publieke sector. Daarom is de WNT1-norm per 1 januari 2013 als beloningsgrens ingevoerd voor het gehele bedrijf, ondanks het feit dat Alliander niet WNT-plichtig is. Ook de leden van de Raad van Bestuur die op juridische gronden niet onder de WNT vallen, committeren zich hieraan en bouwen hun beloning af, parallel aan de wettelijke overgangsregeling.
Er bestaat grote ongelijkheid tussen netbeheerders onderling. De landelijke netbeheerders (TenneT, Gasunie) en de nog ongesplitste regionale netbeheerders (Stedin, onderdeel van Eneco, en Delta Netwerkbedrijf) vallen niet onder de WNT. Hierdoor kan Alliander qua arbeidsvoorwaarden nu al minder goed concurreren met vergelijkbare bedrijven.
De WNT1- of Balkenende-norm is voor de RvC van Alliander vanwege maatschappelijke ontwikkelingen desalniettemin een acceptabele loongrens, waarmee de kwaliteit van de onderneming naar verwachting kan worden gehandhaafd. Dat is van groot belang in het licht van de revolutionaire veranderingen die op het bedrijf afkomen als gevolg van de energietransitie.
Invoering van de WNT2-norm als beloningsgrens zal de ongelijkheid binnen de sector verder vergroten en de positie van Alliander op de arbeidsmarkt ernstig verslechteren. De RvC maakt zich grote zorgen hierover.  ….

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.